Tiny Forest
Natuur
zondag20okt2019

Cursus Tiny Forest plantmethode

In heel Nederland schieten de Tiny Forests als paddenstoelen uit de grond. Maar hoe werkt dat nou precies, een Tiny Forest planten? Tijdens de cursus 'Tiny Forest plantmethode' leer je hoe je zelf een Tiny Forest in je achtertuin aanlegt.

Inhoud

Cursisten maken deel uit van een bredere landelijke online leergemeeschap Tiny Forest waardoor ze ons netwerk en expertise ook na afloop van de cursus kunnen benutten bij de aanleg van hun eigen Tiny Forest. Deze cursus wordt twee tot drie keer per jaar gegeven. Geschikt voor iedereen die overweegt om zelf  een TIny Forest op eigen grond aan te leggen.

  • Je kent de achtergronden en het ontstaan van het concept van Tiny Forest·Je leert in theorie en praktijk hoe je een veldverkenningvan jouw locatie uitvoert.
  • Je weet welke bosgemeenschap past bij jouw locatie
  • Je hebt een plantenlijst gemaakt van alle inheemse planten en bomen die je hebt ontdekt tijdens de veldverkenning en een lijst gemaakt van veelvoorkomende combinaties van bomen.
  • Je leert in theorie en praktijk hoe je het bodemtype van jouw locatie vaststelt.·Je hebt bodemtype, grondwaterstand, bodemdichtheid, voedselrijkheid en conditie van de toplaag vastgesteld op jouw locatie.
  • Eenmaal thuis voer je ook de praktische tests nog uit op jouw plantlocatie.
     

Randvoorwaarden

Overweeg je om de cursus te volgen om met de opgedane kennis je eigen Tiny Forest aan te leggen? Houd dan rekening met de cijfers 100-10-1.

  • minimaal 100 meter eigen grond ter beschikking hebt 
  • en de bomen daar minimaal 10 jaar ongestoord kunnen blijven groeien en 
  • die je 1 meter diep kunt bewerken 

Hiernaast is het goed om rekening te houden dat je voor de aanleg minimaal €1500 zult investeren.

Je kunt na afloop van de cursus je Tiny Forest tussen november en maart  aanleggen Dit in verband met een geschikt plantseizoen.

Cursusinformatie

We plannen nieuwe cursusdata in voor het jaar 2021. 

Kosten

€395 incl. BTW. De cursusmaterialen, biologische lunch, leergemeenschap en gratis IVN lidmaatschap voor 2020 zijn bij de kosten inbegrepen.

Cursusteam

De cursus wordt gegeven door Karin van Toor, ambassadeur en pioneer voor het eerste Tiny Forest in de eigen achtertuin en Alina Salomon, IVN projectleider. Tijdens de praktijkonderdelen ondersteunt Essi Laine van Hoekhoveniers deze cursus.