Tiny Forest
Natuur in de Buurt
woensdag08mei2019

37 partnergemeenten aangemeld voor Tiny Forest

De aanmelding om Tiny Forest partnergemeente te worden is gesloten. En met resultaat: in totaal hebben 37(!) gemeenten zich aangemeld om in aanmerking te komen voor Tiny Forests. 

Duurzame samenwerking

Een Tiny Forest partnergemeente legt samen met IVN, scholen en buurtbewoners drie Tiny Forests aan binnen de gemeentegrenzen. Samen werken we zo aan klimaatbestendige buurten die bruisen van het leven! In november 2019 planten we het eerste minibos en in november 2020 de volgende twee. De tweede en laatste aanmeldronde voor twaalf nieuwe gemeentepartners is nu gesloten. 

Wat is een Tiny Forest?

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bossen stimuleren biodiversiteit en helpen bij het klimaatbestendig maken van gemeenten. 

Hoe nu verder?

Eind mei worden de 12 partnergemeenten bekend gemaakt die zijn geselecteerd. Samen met de gemeenten die het niet zijn geworden, kijken we op welke manier ze de droom toch misschien kunnen realiseren.