Achtergrondinformatie

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar  op een prettige en gezonde plek.

Onze bosbouwmethode

De Tiny Forests worden aangelegd volgens de Miyawaki- methode. Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren ’70 een  methode om natuurlijke, inheemse bossen te herstellen.  Hij legde ruim 1.700 bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen tien jaar tot een veerkrachtig ecosysteem ontwikkelde. De Indiase ingenieur Shubhendu Sharma raakte geïnspireerd door Miyawaki’s aanpak en vertaalde de werkwijze naar  een stadsomgeving. In het handboek staat meer achtergrondinformatie over deze methode.

Tiny Forest Zaandam

In december 2015 haalde IVN ingenieur Sharma naar  Nederland voor een bijzonder initiatief: het planten van  het eerste Tiny Forest van Europa. Samen met Sharma, gemeente Zaandam, Hoek Hoveniers, schoolkinderen en buurtbewoners plantte IVN het eerste Tiny Forest, midden  in de stad. Na anderhalf jaar lijken de eerste resultaten  positief. De snelle en gezonde groei verraste de hovenier en de stadecoloog van Zaandam. Bekijk deze documentaire over het eerste Tiny Forest van Europa.

TF Zaandam december 2015 - na 10 maanden

Tiny Forest groeit…

Het Tiny Forest-handboek van IVN is inmiddels meer dan twee honderd keer opgevraagd en IVN won al drie prijzen voor  dit concept, waaronder de nationale natuurprijs van het Groenfonds. Gemeenten Delft en Utrecht plantten begin 2017 een Tiny Forest en in Groesbeek realiseerde een IVN-vrijwilliger een Tiny Forest in haar eigen achtertuin.  Gemeente Almere besloot onlangs dat ze elke buurt een  eigen Tiny Forest wil geven, te starten met het planten van twee minibossen in 2018. Het Tiny Forest-concept zoemt rond in Nederland. Het onderstaande kaartje laat zien welke bossen al gerealiseerd zijn en welke Tiny Forests in ontwikkeling zijn.

TF Tiny Forest kaart april 2018