2020 Aanmelden Tiny Forest particulieren

IVN zoekt 20 particulieren voor het ultieme doe-het-zelfproject: het planten van een Tiny Forest in je eigen achtertuin! Doe-het-zelf, maar niet alleen, want wij gaan je helpen. De ondersteuning bestaat onder andere uit een cursus Tiny Forest plantmethode (ter waarde van € 250), een financiële bijdrage van € 750 voor materiaalkosten en toegang tot de online leergemeenschap van Tiny Forest. Daar staat tegenover dat jij je aan enkele criteria committeert. 

Zo ja, welke?

Criteria plantlocatie

In de checklist Tiny Forest (download) staan zowel de fysieke als de sociale kenmerken van een Tiny Forest beschreven. Voor particulieren gelden alleen de fysieke kenmerken als voorwaarde voor deelname. Om in aanmerking te komen voor deelname moet jouw plantlocatie hieraan voldoen. Dit houdt onder meer in dat:

  • De plantlocatie minimaal 100m2 groot is;
  • Overal minimaal 4 meter breed is;
  • Het bos minimaal 10 jaar lang ongestoord mag groeien op de locatie;
  • Een Tiny Forest is geen voedselbosje. Aanvragen voor de aanleg van voedselbossen nemen we niet in behandeling;
  • Bij de aanleg van een Tiny Forest geldt, dat de beplanting 100% inheems is.
Bij benadering in m2

In het geval van een andere grondeigenaar: je hebt schriftelijk toestemming om een Tiny Forest te mogen planten en de grondeigenaar is akkoord met de criteria op dit formulier. De schrijftelijjke toestemming stuur je uiterlijk 31 juli 2020 per mai naar tinyforest@ivn.nl

Praktische criteria

Door je aan te melden verbind je je aan de volgende afspraken:

1) Commitment planten

Je plant jouw Tiny Forest tussen november 2020 en  maart 2021 (dit is het geschikte plantseizoen voor de bomen). Indien je jouw Tiny Forest niet voor eind maart 2021 heb geplant, stort je het voorschot van € 750,- voor materiaalkosten terug.

2) Deelname cursus Tiny Forest plantmethode

Je neemt 24 oktober  en 7 novemeber  2020 volledig deel aan de 2-daagse cursus Tiny Forest plantmethode in Nijmegen. Diegene die de aanvraag indient, neemt ook deel aan de cursus. Per gehonoreerde aanvraag is er maar plek voor één cursusdeelnemer. 

3) Kosten cursus

De verplichte cursus Tiny Forest plantmethode kost € 250,-. Voor IVN-leden is de cursus gratis! Een lidmaatschap van IVN kost slechts € 24,- per jaar. Meld je hier aan om lid te worden van IVN.

4) Vergoeding materiaalkosten

De € 750,- die je van IVN krijgt, besteed je aan materialen (boompjes, grondbewerking) en niet aan een vergoeding voor werkuren.

5) Eigen investering

Je bent bereid om zelf een investering te doen om het bos volgens de Tiny Forest plantmethode aan te leggen. De kosten voor het aanleggen van een Tiny Forest in je achtertuin zijn van allerlei factoren afhankelijk zoals bodemdichtheid, grondwaterstand en oppervlakte. Vandaar dat we niet een eenduidige richtlijn kunnen geven over de kosten. Ga er in ieder geval vanuit dat je naast de € 750,- die je van ons krijgt, minimaal hetzelfde bedrag zal moeten bijleggen voor bijv. inhuur graafmachine, plantgoed en bodemsupplementen zoals mest en stro. Wel kunnen we je adviseren bij het werven van aanvullende fondsen.

6) Jouw verhaal delen

Je bent bereid om gedurende drie jaar 1x per jaar twee foto’s van je Tiny Forest naar tinyforest@ivn.nl te sturen om de groei in beeld te brengen (meer mag natuurlijk ook!).

7) Deelname Tuinvogeltelling en Bodemdierendagen

Je telt drie jaar mee tijdens de jaarlijkse Tuinvogeltelling en de Bodemdierendagen (30 minuten per telling).

Max. 100 woorden.

IVN verwerkt je gegevens om je aanmelding te kunnen verwerken en voor correspondentieredenen. Ook verwerken wij je gegevens om je te informeren over onze dienstverlening. Meer weten? Raadpleeg ons Privacy- en cookiestatement