Meewerken als IVN afdeling

IVN’ers kunnen op verschillende manieren meedoen aan het project Tiny Forest

  1. Jouw gemeente enthousiast maken om zich op te geven als partnergemeente.
  2. De expertise van de IVN afdeling inzetten bij aanplant, beheer, onderzoek en educatieve activiteiten in de Tiny Forests.
  3. Als particulier zelf een Tiny Forest aanleggen (selectie en voorwaarden beschikbaar vanaf september 2018).

Maak jouw gemeente enthousiast om partnergemeente te worden

IVN zoekt 24 partnergemeenten die samen met ons 100 Tiny Forests gaan realiseren. In 2018 selecteren wij 12 partnergemeenten en in 2019 selecterenwe nogmaals 12 partnergemeenten. De aanmeldingen voor gemeenten die partner willen worden, staat nu open tot 16 juli. Gemeenten die samenwerken met IVN-afdelingen krijgen voorrang. Wil je dat in jouw gemeente een Tiny Forest komt? Attendeer dan contactpersonen in de gemeente hierop en laat ze weten dat ze zich tot 16 juli kunnen aanmelden. https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/aanmelden-partnergemeente-tiny-forest

Ze kunnen bij opgave vermelden dat ze bij planning, aanleg of/en beheer samen zullen werken met de lokale IVN-afdeling. Je kunt deze samenwerking ook zelf doorgeven via tinyforest@ivn.nl zodat we bij de selectieronde duidelijk in beeld hebben op welke plekken met IVN’ers wordt samengewerkt.

Expertise, netwerk en ervaring IVN afdeling gevraagd

Einde juli 2018 is bekend welke 12 gemeenten aan de slag gaan. Jouw gemeente zit erbij? Dan zijn we erg benieuwd naar jullie ideeën om wijkbewoners, IVN leden of scholieren te betrekken. IVN afdelingen worden dan uiteraard ook benaderd om mee te denken bij de keuze van geschikte locaties binnen de 12 gemeenten. Scholen, BSO of buurtcentra in de buurt zullen een actieve rol spelen bij de aanleg, gebruik en onderhoud van de minibossen. IVNers mogen hier dan ook niet missen. Afhankelijk van de lokale IVN afdeling willen we onderzoeken op welke manier de afdelingen aan de slag zouden willen gaan. Met onderzoekteams over de groei en biodiversiteit? Met de les- of beleefactiviteiten voor kinderen? Er is veel mogelijk en we horen graag welke ideeën er leven binnen IVN afdelingen waar de Tiny Forests zullen ontstaan. Gebruik en beheer op lange termijn is zonder IVN afdelingen ondenkbaar. Afdelingen waar Tiny Forests zullen komen vanaf het najaar 2018 zullen dan ook direct worden benaderd hierover. 

Plant zelf een Tiny Forest

Je wilt zelf aan de slag, alleen of samen met andere IVNers uit je afdeling? In Nederland zijn al een aantal Tiny Forests door particulieren gerealiseerd. Onder ander IVN’er Karin van Tor (IVN Rijk van Nijmegen) heeft inmiddels een dichtbegroeid minibos in haar achtertuin in Groesbeek. We kunnen 50 particulieren een financiële bijdrage geven om ook een Tiny Forest te realiseren. Voorwaarden zijn o.a. -100 m2 grond, meewerken aan onze Tiny Forest leergemeenschap, aanleg in november 2018 tot februari 2019. Je kan via de mail (tinyforest@ivn.nl) alvast laten weten als je belangstelling hebt zodat we je direct laten weten zodra de aanmelding open staat. Iedereen kan een aanvraag indienen. Aanvragen door IVNers krijgen voorrang. De aanmeldprocedure start in september 2018. Je kunt hiervan ook op de hoogte blijven door middel van onze nieuwsbriefhttp://eepurl.com/bDMOnX.