De Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen
Kind & Natuur
maandag03feb2020

Subsidieregeling Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen 2020

In 2019 ontvingen vijftien Zeeuwse scholen subsidie voor het groener maken van hun schoolplein. Er is in 2020 budget beschikbaar voor het vergroenen van drie schoolpleinen in de gemeente Veere, twee schoolpleinen in de gemeente Middelburg en drie schoolpleinen in Terneuzen.

Scholen in deze gemeenten kunnen een aanvraag indienen. Ligt jouw school in een andere gemeente? Dan is er op dit moment geen subsidie beschikbaar, maar je kan je interesse wel kenbaar maken via onderstaande link.

Hieronder vind je meer informatie over de achtergrond, criteria en voorwaarden van de subsidieregeling. Scholen kunnen hun aanvraag indienen via de aanmeldknop. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vincent van der Veen, projectleider IVN Natuureducatie, via v.van.der.veen@ivn.nl of 06-11451453.

Aanmelden

Van grijs naar groen

Kinderen brengen ongeveer 40% van de tijd dat ze wakker zijn door op school, veelal binnen in het klaslokaal. En dat terwijl kinderen gezonder zijn én beter leren door veel buiten te zijn. Daarom werken IVN Natuureducatie, GGD Zeeland, Sport Zeeland, Landschapsbeheer Zeeland, Springzaad, Natuur&Zo, Jantje Beton en Hogeschool Zeeland samen aan de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolpleinen. Het doel? In één schoolgeneratie alle Zeeuwse kinderen een groene speel- en leerplek geven.

Een groen plein biedt kansen om de gezondheid en leerprestaties van kinderen te verbeteren. Het heeft impact op de sociale, emotionele en motorische ontwikkeling van kinderen én heeft een positief effect op de vitaliteit van leerkrachten, zo blijkt uit Zeeuws onderzoek. Dat Zeeland nog weinig groene pleinen heeft, lijkt vooral te komen door een gebrek aan geld. Om scholen tegemoet te komen in hun transformatie van grijs naar groen, biedt IVN Natuureducatie voor het tweede jaar op rij een subsidie aan, met steun van provincie Zeeland, het rijksprogramma Jong Leren Eten en de gemeenten Veere, Terneuzen en Middelburg. Zo kunnen nog eens minimaal 10 scholen een start maken met de vergroening van hun schoolplein. Mocht deze subsidieronde voor jouw school te vroeg komen, stop dan vooral niet met plannen maken. We werken er hard aan om nog vaker mogelijkheden te bieden aan scholen om hun droom voor een groen schoolplein te realiseren.

Streefbeeld Groen schoolplein

Met de Groene Revolutie Zeeuwse Schoolplein is onze ambitie dat in maximaal 1 schoolgeneratie alle basisscholen in Zeeland de beschikking hebben over hun eigen natuurlijke en gezonde leer- en speelplek. Maar hoe ziet zo’n plek eruit?

De plek

De plek biedt een rijk speel- en leerlandschap waar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor de Zeeuwse natuur in de bebouwde omgeving om zich te ontwikkelen. Idealiter heeft de plek een openbare buurtfunctie zodat kinderen er ook na schooltijd terecht kunnen. Deze plek is niet noodzakelijkerwijs het plein zelf, maar kan ook gecreëerd worden door een plek in de directe buurt van de school te benutten voor spelen en leren in de pauze en onder schooltijd. Bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud zijn kinderen, ouders en leerkrachten betrokken.

De inrichting

Minimaal 50% van de oppervlakte heeft een natuurlijk onverhard karakter. Naast gras, struiken, bloemen en bomen gaat het dan ook om het gebruik van houtsnippers, zand en aarde als alternatief voor verhard oppervlakte met stenen. Gebruikte materialen zijn zo veel mogelijk duurzaam. Er zijn verschillende vormen van groen te onderscheiden zoals; speelgroen, eetbaar groen en educatief groen. De inrichting draagt bij aan de biodiversiteit in de bebouwde omgeving en het voorkomen van wateroverlast en hittestress. De beplanting en inrichting is bij voorkeur inheems en bevat seizoensvariatie. De plek draagt waar mogelijk bij aan het verbeteren van leefomstandigheden van planten en dieren die belangrijk zijn voor Zeeland, zoals verschillende wilde bijensoorten.

Het gebruik

Kinderen vinden op het plein een uitdagende, dynamische plek waar ze de natuur van top tot teen kunnen ervaren. Kinderen van alle leeftijden worden uitgedaagd tot verschillende vormen van spelen en leren. De speelomgeving biedt plek voor rust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteit en verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon. Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke materialen.

Beoordelingscriteria

  • De plannen voor het schoolplein passen in het ‘Streefbeeld groen schoolplein’ (zie hierboven).
  • Er is sprake van fysieke maatregelen die het plein minder versteend maken.
  • Kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zijn betrokken (geweest) in het bedenkproces en ideevorming.
  • De school legt het gebruik van het schoolplein voor les- en spelsituaties vast in een (les)plan.
  • Het groene schoolplein biedt mogelijkheid tot actief, bewegend en spelenderwijs leren.
  • Het onderhoud van het plein wordt geborgd door een beheer- en onderhoudsplan en de vergroening heeft geen tijdelijk karakter. Leerlingen worden actief betrokken bij het beheer en onderhoud.
  • Haalbaarheid m.b.t. uitvoering binnen het budget en tijd
  • Het schoolplein dient bewegen te stimuleren voor alle leeftijden 4 – 12 jaar, waarbij motorische vaardigheden, zoals springen, balanceren, huppelen etcetera ontwikkeld worden. Een goed schoolplein biedt voor ieder kind voldoende uitdaging.
  • Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met hergebruik van materialen. In het totale ontwerp is aandacht voor duurzame gerecyclede materialen.

Jury

Een professionele jury beoordeelt de inzendingen. De professionele jury selecteert inzendingen op basis van bovenstaande criteria. De beslissing van de jury is bindend.

Voorwaarden

Door het indienen van een aanvraag ga je automatisch akkoord met de voorwaarden. Alle voorwaarden zijn hier te vinden.