Stuifmail juli 2017

Over een bloedhete Reuzedei in Akkrum en het jubileumboek Over-Betuwe. Over modder en water, over werven en binden van nieuwe vrijwilligers en de statuten van IVN. Geniet van de zomer! 

Inhoud

 

Toolkit werving- en binding

Hoe werf je nieuwe leden? En hoe zorg je dat ze ook IVN-lid blijven? Om afdelingen te helpen bij het werven en binden van leden en vrijwilligers staan er nu veel tips en hulpmiddelen op de ivn-site.
De ‘toolkit vrijwilligers’ bestaat uit tal van documenten die je kunt raadplegen en gebruiken bij activiteiten op het gebied van ledenwerving en -binding, communicatie, pr of social media. Je vindt de toolkit op www.ivn.nl/toolkitledenwerving

Denk bijvoorbeeld aan stukken als:
•    een presentatie over ledenwerving tijdens een (moestuin)cursus
•    een factsheet ‘hoe promoot ik mijn activiteit?’
•    Facebook tips
•    Et cetera

We zullen de toolkit regelmatig aanvullen en optimaliseren. Heb je speciale wensen of ideeën? Laat het ons weten!
NB: Op dezelfde pagina vind je ook de tips en trucs voor het scholenwerk van IVN.

Terug naar boven

Recordaantal kinderen in de modder

In heel Nederland is op 30 juni ModderDag groots gevierd. In totaal speelden bijna 160.000 kinderen met modder op circa 3.200 kinderopvanglocaties en scholen. Weer een geslaagde IVN-activiteit.
Ook prinses Laurentien was niet bang voor vieze voeten. Ze deed enthousiast mee met ModderDag tijdens het landelijk evenement in Arnhem. Zo is de prinses samen met een aantal kinderen, IVN directeur Jelle de Jong en wethouder Gerrie Elfrink op ModderPad gegaan. Tijdens haar toespraak vroeg ze de kinderen waarom de natuur belangrijk voor ons is, waarop een jongetje uit het publiek antwoordde: "Als de bomen weg waren, konden we niet bestaan".

Terug naar boven

11.500 bezoekers IVN Slootjesdagen 2017

In 2017 organiseerden 115 IVN-afdelingen samen bijna 150 activiteiten in het kader van de IVN Slootjesdagen. Een lichte verbetering ten opzichte van 2016 (110 deelnemende afdelingen). Het is bijzonder om te zien dat elk jaar meer afdelingen mee doen, zelfs afdelingen waar niet direct een jeugdwerkgroep actief is.

Dankzij de bevlogen inzet van al die vrijwilligers zijn in totaal ruim 11.500 ouders en kinderen  een onvergetelijke natuurbelevenis rijker en hebben ze ontdekt wat er in en om slootjes allemaal te beleven is. Een prachtig aantal.

Hoe leuk mensen de Slootjesdagen vinden blijkt ook aan het aantal nieuwe leden voor IVN. Er hebben zich ruim 150 leden landelijk aangemeld en daarnaast hebben nog veel mensen zich lokaal aangemeld direct via de IVN-afdeling.

Terug naar boven

Nieuwe statuten IVN

De Landelijke Raad vergaderde op 10 juni in De Moestuin in Utrecht. Belangrijke onderwerpen waren de nieuwe statuten en de doorontwikkeling van de huisstijl.

Het concept voor de nieuwe statuten voor de Landelijke Vereniging is dit voorjaar naar alle afdelingen gestuurd. De Landelijke Raad behandelde de ingediende amendementen en stemde daarna in met de nieuwe statuten. De stemming wordt dit najaar bevestigd omdat in de junivergadering het benodigde quorum ontbrak.

De Landelijke Raad ging ook akkoord met een voorstel voor het vervolgtraject: aanpassing van het huishoudelijk regelement, opstellen van nieuwe modelstatuten voor de afdelingen en de daaropvolgende aanpassing van lokale statuten.

Over de doorontwikkeling van de huisstijl zijn alle afdelingen al geïnformeerd.

Informatie van en over de Landelijke Raad vind je tegenwoordig op het Intranet, Ons IVN. Wil je toegang tot Ons IVN, vul dan het formulier in op ivn.nl/onsivn. Hier staan ook de handleidingen voor het gebruik.

Terug naar boven

Prachtig jubileumboek IVN Nijkerk

IVN Nijkerk heeft bij het 25-jarig jubileum een fraai boek gemaakt over de eigen regio, De Over-Veluwe. Vol boeiende informatie over natuur, landschap en de geschiedenis van de streek rond Nijkerk. En uiteraard rijk geïllustreerd.

Het boek De Over-Veluwe is te bestellen via info@ivn-nijkerk.nl en 033 – 2461271 bij Arie van den Berg. De prijs is € 25,-. Per post € 30,-.

Terug naar boven

Bloedhete Reuzedei smaakt naar meer

Het IVN Regiofonds ondersteunt initiatieven van samenwerkende IVN-afdelingen. Zoals de presentatie van Friese afdelingen op de bloedhete Reuzedei, zaterdag 27 mei in Akkrum.

Op deze Duurzaamheidsdag presenteerden een aantal IVN-afdelingen, het kantoor van IVN in Friesland en de regionale KNNV-afdeling zich gezamenlijk. Een unieke samenwerking die zeker voor herhaling vatbaar is. Het was een fraai gezicht aan de rand van het Friese dorp met drie IVN-kramen, de Turegluur (mobiele vogelkijkhut) en de KNNV-stand. Eerst nog in de schaduw van de kastanjebomen, veranderde de presentatie gedurende de dag in een bloedhete bakoven. Het is moeilijk te meten wat de effecten precies zijn, maar het enthousiasme van de vrijwilligers en de passie voor de natuur kregen een warm onthaal.

Op weg naar Culturele Hoofdstad 2018 (Leeuwarden!) en met campagnes als de Slootjesdagen, Modderdag, de Paddenstoelencampagne en/of Friese fairs en streekmarkten moet het vaker lukken de krachten in Friesland te bundelen.

Meer informatie over het IVN Regiofonds vind je op Ons IVN onder het kopje Vereniging!

Terug naar boven