Stuifmail november 2019

Het nieuwe jaar staat alweer voor de deur! En er staat weer genoeg op de planning. Zo bieden we vanaf 2020 de gloednieuwe IVN Klimaatcursus aan, staat er uiteraard een Nieuwjaarssymposium op het programma en kun je jouw afdeling nog voor 25 november opgeven voor een pionierstraject in het nieuwe jaar. Nieuw aan deze stuifmail zijn de berichten onderaan gericht op bestuursleden. Deze bevatten informatie die vooral van belang zijn voor afdelingen en hun bestuur. 

Via deze weg wensen we je ook alvast fijne feestdagen en een groen 2020!

Wil je echt een goede start van het nieuwe jaar? Kijk dan eens op OnsIVN, het intranet van IVN waar je volop informatie én mensen kunt vinden die je kunnen helpen bij je IVN-activiteiten!

Nog geen account? Meld je dan aan via: www.ivn.nl/onsivn

Inhoud

IVN Nieuwjaarssymposium Het Nieuwe Tijdperk
IVN Klimaatcursus De Groene Verandering
Ledenpanel Cursushuis
Pionierstraject voor afdelingen
1 IVN op de agenda
Fotogebruik voor IVN-afdelingen
Versimpeld Servicemodel 2020
Verenigingskalender 2020
#MijnNatuurBlijft op 8 december
Geef een cursus Moestuinieren

IVN Nieuwjaarssymposium: Het Nieuwe Tijdperk 

Om het nieuwe jaar af te trappen organiseert IVN zaterdag 18 januari een Nieuwjaars symposium met als thema “Het nieuwe tijdperk”. Tijdens dit Symposium zullen inspirerende sprekers een lezing geven over wat ons de komende jaren bezig gaat houden op het gebied van duurzaamheid en ecologie. De dag zal verder gevuld worden met twee workshoprondes en een duurzame lunch. Uiteraard wordt er afgesloten met een borrel waar genoeg tijd zal zijn om nieuwe inzichten met elkaar te delen. De kosten voor deelname bedragen 27,50 euro per persoon. Er zijn 100 plekken beschikbaar, dus meld je snel aan! 

Terug naar boven

IVN Klimaatcursus : de groene verandering

IVN is een cursus rijker! Vanaf 2020 kunnen IVN afdelingen gebruik maken van de nieuwe IVN klimaatcursus. Met deze nieuwe cursus bieden we een cursus aan die klimaatverandering in een breed perspectief plaatst, links legt met natuur(educatie) en tegelijkertijd aanzet tot klimaatactie. De cursus informeert over de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en zoomt in op de link tussen klimaatverandering en menselijk handelen.

Hiernaast is een belangrijk cursusdoel om mensen niet alleen maar te informeren, maar ook te activeren en anderen mee te nemen in het onderwerp klimaatverandering. Afdelingen die de cursus in mei/juni of september/oktober 2020 willen organiseren, kunnen op aanvullende ondersteuning rekenen. We kunnen in 2020 vijf IVN afdelingen ondersteunen bij opzet, uitvoering en met aanvullende cursusmaterialen. Klik hier voor meer informatie. 

Terug naar boven

Ledenpanel enquête Cursushuis

Steeds vaker willen geïnteresseerde leden al in een vroeg stadium betrokken worden bij campagnes en projecten. Daarom zijn we dit jaar gestart met een online ledenpanel. Hiermee kunnen we in de toekomst direct toetsen of plannen aansluiten bij wat leden belangrijk en wenselijk vinden. Wil jij ons hierbij helpen? Meld je dan aan voor het ledenpanel! Op dit moment loopt er een enquête over het IVN Cursusaanbod. Na aanmelding kun je deze direct invullen.

Terug naar boven

 Pionierstraject voor afdelingen

Wil jouw afdeling nieuwe en bestaande vrijwilligers activeren?  Doe mee aan een pioniers traject en ga samen aan de slag. Je werkt vanuit je eigen opdracht of project toe naar een plan, strategie en uitvoering tot activering van nieuwe en bestaande vrijwilligers. Tijdens de online bijeenkomsten doe je inspirerende en verdiepende kennis op, wissel je ervaringen uit en scherp je elkaars ideeën aan. Er zijn al vijf afdelingen aangemeld, maar er is plek voor meer. Geïnteresseerd? Geef je voor 25 november op!

Terug naar boven

1 IVN op de agenda

Bericht voor bestuurders: naar verwachting  zal het besluit over het samenvoegen van de stichting IVN en vereniging IVN voor het einde van het jaar plaats vinden. Zowel de Raad van Toezicht (van de Stichting) als de Landelijke Raad (van de vereniging) bespreken dit op hun vergaderingen in november en december.

Na het traject van de dialoogsessies in 2018 is in het overleg van de Landelijke Raad in maart 2019 en het overleg van de Raad van Toezicht in april 2019  besloten om het proces te starten op weg naar een mogelijke samenvoeging van stichting en vereniging IVN.

In de Landelijke Raad van juni 2019 is besloten om een uitwerking te maken met verantwoordelijkheden en rollen van een Raad van Toezichtmodel en een Bestuursmodel. Deze modellen zijn besproken in de vergadering van de Landelijke Raad 5 oktober 2019 én in de vergadering van de Raad van Toezicht op 19 september 2019.  

Als er een besluit tot samenvoegen wordt genomen, start er in 2020 een traject waarin de juridische, organisatorische en inhoudelijke implementatie wordt uitgevoerd. Uiteindelijk moet het leiden tot een eenvoudigere organisatie waarin beroepskrachten en vrijwilligers elkaar makkelijker weten te vinden en beter gaan samenwerken.

Het voorstel en achtergrondinformatie is beschikbaar op OnsIVN in de groep Landelijke Raad. 

Terug naar boven

Fotogebruik voor IVN-afdelingen

Bericht voor bestuurders: het gebeurt helaas te vaak dat een afdeling een onverwacht forse rekening van een fotograaf krijgt omdat er zonder toestemming gebruik is gemaakt van zijn/haar foto’s. Bijvoorbeeld voor de afdelingswebsite of in sociale media. Het is enorm van belang om altijd goed na te gaan waar een foto vandaan komt voordat deze gebruikt wordt in publicaties, website, sociale media (w.o. je eigen facebookpagina!) en op internet. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf - amateur of professional - die automatisch auteursrecht heeft ook al staat dat er niet expliciet bij.

Er zijn steeds meer bureaus actief – voorbeeld: Copytrack – die internet afzoeken naar foto’s waarvoor geen rechten zijn betaald. Zij verdienen geld aan de claims. Ook foto’s die je eerder zonder toestemming van de maker hebt gebruikt kunnen bij hernieuwd gebruik alsnog inbreuk op het auteursrecht betekenen. Ook de persoon die op de foto staat heeft rechten. Als een gezicht duidelijk op een foto zichtbaar is, mag de foto niet zonder toestemming van de gefotografeerde persoon verspreid worden. Je mag de foto dus ook niet rondsturen via sociale media, afdrukken of verkopen. Als je kinderen herkenbaar op de foto zet, is het verstandig altijd toestemming te vragen van de ouders. Dat kan bijvoorbeeld door de ouders een quitclaim te laten tekenen.

Auteursrechten teksten

Ook schending van auteursrechten in teksten komt voor. Bij ongevraagd gebruik of kopieren van teksten is er sprake van plagiaat: ook dat kan vervelende gevolgen hebben!

Kosten

IVN (landelijk) berekent de kosten van een claim voor foto’s op de website door aan de betrokken afdeling, provincie, regio en of campagne of project.
Met vragen kun je contact opnemen met Rogier Jacobse (marketing en communicatie medewerker IVN), 020-5308788, r.jacobse@ivn.nl.

Terug naar boven

Versimpeld Servicemodel 2020

Bericht voor bestuurders: om de dienstverlening voor het afhandelen van het Servicemodel te verduidelijken en te verbeteren is het Servicemodel per 2020 voor alle deelnemende afdelingen vereenvoudigd. Het idee is om op basis van de peildatum van 1 januari per afdeling te bepalen welk bedrag dat kalenderjaar geïnd wordt aan contributie en welk bedrag aan afdracht aan de landelijke vereniging verschuldigd is. De bedoeling is dat elke afdeling vóór 1 mei 2020 dit bedrag (berekende contributie minus de afdracht) op haar bankrekening krijgt. 

Door deze versimpeling neemt het aantal administratieve handelingen af en hebben afdelingen meteen aan het begin van het jaar duidelijkheid over hun middelen. Meer informatie over het servicemodel voor afdelingen is verkrijgbaar bij de servicedesk (servicedesk@ivn.nl).

Terug naar boven

Verenigingkalender 2020

De verenigingskalender van 2020 is er! Een handig overzicht met alle vergaderingen van het Landelijk Bestuur, Raad van Toezicht en de Landelijke Raad. Ook opgenomen in deze kalender zijn de data waarop je de stukken van deze drie bestuursorganen kunt verwachten. Download de kalender hieronder:

Verenigingskalender2020

Terug naar boven

#MijnNatuurBlijft op 8 december

Zondag 8 december staat in het teken van het behoud van de Nederlandse natuur met #MijnNatuurBlijft. De aanleiding voor #MijnNatuurBlijft is de aankondiging van het kabinet om te bekijken of beschermde Natura2000-gebieden in ons land herschikt of verplaatst kunnen worden, in het kader van de aanpak voor de stikstofcrisis. IVN steunt samen met andere groene organisaties #MijnNatuurBlijft omdat het opgeven van de Nederlandse natuur geen optie is. Ga daarom zondag 8 december naar buiten en maak een foto of video van een stukje natuur dat jij wilt behouden. Deel dit op social media onder #MijnNatuurBlijft en roep ook andere vrijwilligers en op om mee te doen. Of doe mee aan één van de IVN-activiteiten op deze dag. Zo laten we als IVN zien hoe belangrijk we de Nederlandse natuur vinden!

Terug naar boven

 

Geef een cursus moestuinieren

IVN wil graag mensen betrekken bij natuur en (gezond) voedsel. Daarom ondersteunen we in het voorjaar 2020 IVN afdelingen bij het geven van een moestuincursus. We willen deze cursus komend groeiseizoen breed onder de aandacht brengen. We bieden IVN-afdelingen die de cursus in het voorjaar willen gaan aanbieden, wat extra ondersteuning. We stellen per afdeling maximaal 20 cursusboeken 'Stap voor stap Moestuinieren' gratis ter beschikking. Voorwaarde is het organiseren van de cursus met start in februari, maart of april 2020. Landelijk ondersteunen we afdelingen bij het werven van deelnemers aan de moestuincursussen.

Wil je de cursus binnen jouw afdeling geven? Laat het ons weten door kort een mail te sturen naar Alina Salomon op a.salomon@ivn.nl. Meer informatie over de cursus lees je hier.