Stuifmail corona special #5

Na een merkwaardige Koningsdag staan volgende week Dodenherdenking en Bevrijdingsdag voor de deur. Dit jaar geen grootschalige herdenking op de Dam en ook het bevrijdingsdefilé slaan we over.

Toch is er ook deze meivakantie nog genoeg (groens) te doen. Ontvang dagelijks groene doe-tips via de campagne #groenomtedoen! Inmiddels loopt deze campagne alweer zes weken. We deelden al 43 #groenomtedoen doe-tips en bereikten al ruim 65.000 mensen. Zij gingen aan de slag met opdrachten als het fotograferen van bloemen, het knutselen van een mini Tiny Forest en het maken van een broeikasje. Mede dankzij jullie tips en natuurweetjes is dit zo’n succesvolle campagne geworden. Dank daarvoor!

Inhoud

Vervolg ModderDag en Slootjesdagen
60 jaar IVN festival uitgesteld 
Online Zoom training
Cursus Tuinreservaten vernieuwd
Voor besturen: Terugblik Landelijke Raad
Voor besturen: Online ALV's mogelijk
Voor besturen: Ontheffing Wet Natuurbescherming
Voor besturen: Nieuwsbrieven in Procurios

Vervolg ModderDag en Slootjesdagen

Wegens de coronacrisis hebben we helaas besloten om het publieksgedeelte van ModderDag en ook de Slootjesdagen niet door te laten gaan. Net als iedereen, neemt IVN de richtlijnen vanuit de overheid in acht. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van onze leden en de deelnemers die op onze evenementen afkomen. We willen hier geen risico’s in nemen.

Terug naar boven

60 jaar IVN festival uitgesteld

Wegens de coronacrisis en het evenementenverbod hebben we helaas besloten om het festival te verplaatsen naar zaterdag 11 september 2021. Nog even geduld dus, maar het programma blijft onveranderd! Je ontvangt spoedig bericht over eventuele gekochte kaartjes. 

Terug naar boven

Online Zoom training

Wil je weten hoe je een digitale training geeft via Zoom of wil je meer weten over de mogelijkheden van dit platform? Volg dan op 6 mei de online training

Er zijn veel vragen rondom de veiligheid van het gebruik van Zoom. De beveiligingsrisico’s zijn echter beperkt en acceptabel door de applicatie juist te gebruiken. Het grootste ‘lek’ ontstaat dat zodra je de 9-cijferige meeting code in bezit hebt ook ongenodigd kunt deelnemen aan een Zoom sessie. Dit is eenvoudig te voorkomen door de wachtwoord optie aan te vinken bij het organiseren van een Zoom sessie.

Verdere controle mogelijkheden: vink ‘enable waitingroom’ aan bij het inloggen, zet in https://zoom.us/profile/setting screen sharing op ‘host only’ en zet bij de opties ‘annonation’ en ‘whiteboard’ features uit zodat je alleen als host je scherm kunt delen / manipuleren. Let er altijd op dat er geen andere Zoom sessies gepland zijn, accounts en handleidingen zijn te vinden op https://ons.ivn.nl/werken-bij-ivn/werkplek-werkplezier/tools.

Terug naar boven

Cursus Tuinreservaten vernieuwd

De cursus Tuinreservaten is in een modern jasje gestoken en heeft een nieuwe naam: 'Een levende tuin maak je zelf - de cursus'. Kijk hier voor alle informatie en een preview van het boek! Ook tijdens corona kun met behulp van deze documenten met de cursus aan de slag.

Terug naar boven

Voor besturen: Terugblik Landelijke Raad

Op 18 april vergaderde de Landelijke Raad voor het eerst geheel online. Het was een informerende vergadering, waarin geen besluiten zijn genomen. De coronacrisis en 1IVN kwamen aan bod. Lees hieronder het verslag terug. 

Verslag online Landelijke Raad 18 april

Voor besturen: Online ALV's mogelijk

Sinds 24 april is een noodwet van kracht die het mogelijk maakt om een ALV digitaal te houden én/óf om die uit te stellen voorbij de wettelijke of statutaire termijnen. De noodwet is relevant voor álle afdelingen ongeacht statuten die online stemmen al dan niet toestaan. Lees meer in het document hieronder.

Noodwet maakt online ALV mogelijk

Voor besturen: Ontheffing Wet Natuurbescherming

We krijgen van verschillende kanten de vraag hoe het zit met de ontheffing voor de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en Fauna Wet). Degene die we de afgelopen vijf jaar hadden, loopt eind mei af. Het proces rond het opnieuw aanvragen van de ontheffing is echter veranderd. Dit gaat niet meer landelijk via RVO, maar wordt op provinciaal niveau geregeld. Het is nog niet duidelijk of elke provincie een ontheffing vereist.

Verenigingssecretaris Rob Meijers is momenteel, als pilot, bezig om de ontheffing voor de provincie Utrecht aan te vragen. Als helder is hoe dit proces in zijn werk gaat, ontvangen de consulenten instructies om de ontheffing voor de komende jaren voor de eigen provincie aan te vragen. Mocht je een activiteit willen organiseren waar je eerder de Flora en Fauna Wet ontheffing voor nodig had, wordt dat voor nu afgeraden. We houden jullie op de hoogte.

Terug naar boven

Voor besturen: Nieuwsbrieven in Procurios

Beste IVN’ers 

De meeste afdelingen sturen digitale nieuwsbrieven naar hun leden, ieder op een eigen manier. Via de mail, Mailchimp, Laposta of andere programma’s. Niet ieder programma werkt even makkelijk, het kost vaak geld en er is geen automatische koppeling met de ledenadministratie.  

De komende periode willen wij de afdelingen helpen om het maken en vesturen van de digitale nieuwsbrief makkelijker te maken. Daarom zijn we vanuit het Landelijk Bureau een pilot gestart met een aantal afdelingen om te onderzoeken hoe we via het CRM-systeem Procurios nieuwsbrieven kunnen versturen op een gebruiksvriendelijke en duurzame manier.  

Wat is Procurios? 

Procurios is het CRM-systeem waarmee het Landelijk Bureau en veel afdelingen werken. Naast het versturen van nieuwsbrieven wordt Procurios ook gebruikt voor het bijhouden van het IVN-ledenbestand of het regelen van betalingen. Procurios is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het digitale hart van IVN. 

Voordelen nieuwsbrief Procurios: 

  • Directe koppeling met ledenadministratie: GEEN twee lijsten/systemen meer. 
  • E-mails personaliseren. Persoonlijke nieuwbrieven versturen naar personen met voornaam. 
  • Inzicht in statistieken, bijvoorbeeld wie de nieuwsbrief heeft ontvangen, hoe vaak die is geopend en op welke linkjes en foto’s er in de nieuwsbrief worden geklikt. 
  • Geen limiet aan aantal ontvangers. Ook geïnteresseerden kunnen de nieuwsbrief ontvangen, niet alleen leden. 
  • Mogelijkheid om de inhoud van dezelfde nieuwsbrief verschillend te maken voor bijvoorbeeld leden en geïnteresseerden, of donateurs en leden. 

Zie meer informatie op: https://www.procurios.com/nl/platform/mailings 

Resultaten pilot 

Tijdens de pilot zijn diverse functionaliteiten rond de nieuwsbrieven geoptimaliseerd, en is een nieuwe handleiding gemaakt. De afdelingen die meededen vonden de overstap niet ingewikkeld. Dit komt door het volgende: 

  1. Voorbereidingen worden getroffen door het Landelijk Bureau. 
  2. Handleiding beschikbaar op Ons IVN. 
  3. Organisatie van trainingen of kennissessies. 
  4. Ervaringen door afdelingen kunnen makkelijk worden gedeeld op de gebruikersgroep op ‘Ons IVN’. 
  5. Landelijk Bureau is goed bereikbaar voor vragen. 

Meer weten? 

We organiseren op donderdag 14 mei om 19.30 uur een introductiewebinar. Hierin wordt een korte introductie gegeven in Procurios en uitgelegd hoe het systeem werkt. Het webinar wordt ook opgenomen, zodat je het later nog kunt terugzien.  

Interesse in het webinar? Laat het hier weten

Nu al overstappen? 

Alle afdelingen die nu al geïnteresseerd zijn om met Procurios aan de slag te gaan, kunnen reageren via dit formulier. In de bevestigingsmail ontvangen jullie de stappen om aan de slag te gaan. 

Vriendelijk bedankt en een natuurlijke groet, 

Rick Vliet Vlieland 

Terug naar boven