Stuifmail corona special #2

Het zijn bijzondere en verwarrende tijden. Voor IVN is de lente de meest intensieve periode van het jaar. En de lente is dit jaar zeker intensief, maar niet op de manier die we gewend zijn.

De coronamaatregelen zijn sinds afgelopen maandag door de regering verder verzwaard. Alle planbare en vergunningsplichtige evenementen zijn tot 1 juni verboden en de oproep is om vooral binnen te blijven. Veel IVN afdelingen hebben hier al gehoor aan gegeven en hun excursies en bijeenkomsten afgezegd. Het kabinet besluit dinsdag 31 maart over de maatregelen rond het coronavirus na 6 april. We informeren jullie vervolgens spoedig over wat dit betekent voor IVN. Houd de speciale corona-groep op Ons IVN in de gaten voor de laatste informatie. 

Dit alles wil niet zeggen dat je de komende tijd niets meer kunt of mag doen! Ook in deze Stuifmail geven we online tips en een update over de nieuwe campagne #groenomtedoen die je prikkelt om verantwoord naar buiten te gaan. Zo kun je toch van de lente genieten!

Inhoud

Gezocht: IVN'ers met digitale en educatieve skills
Promoot #groenomtedoen
Samen duurzaam online & thuis
Databank met buitenlessen
Initiatieven van partners
Besturen: ALV's ten tijde van coronavirus
Besturen: Landelijke Raad

Gezocht: IVN'ers met digitale en educatieve skills

IVN zoekt dit voorjaar actief naar mogelijkheden om kinderen toch nog de natuur te laten beleven. Zo ontwikkelde collega Matthijs ter Bork via Zoom een manier van natuuronderwijs om juffen en meesters te ondersteunen in hun lesaanbod.

We zoeken IVN'ers die het leuk vinden om zelf zo'n digitale les te ontwikkelen en te geven, of nieuwsgierig zijn om dit voor zichzelf te verkennen. Interesse? Neem deel aan de online training van Matthijs over zijn aanpak op woensdag 1 april van 14:00-15:00 via https://zoom.us/j/911398541.  

Terug naar boven

Promoot #groenomtedoen

Met deze campagne zorgen we voor positieve, groene inspiratie tijdens de coronacrisis. Deel de campagne via jullie afdelingskanalen! Op Ons IVN vind je voorbeeldteksten, een persbericht, campagnebeeld en volgende week ook een poster om lokaal op te hangen. Promoot je mee? 

Terug naar boven

Samen duurzaam online & thuis

Door duurzamer te leven verkleinen we onze ecologische voetafdruk en beschermen we de natuur. Maar hoe doe je dat? In de groep 'Samen Duurzaam' op Ons IVN dagen we elkaar uit en vind je informatie, tips en challenges om direct aan de slag te gaan. Neem je een kijkje?

Terug naar boven

Databank met buitenlessen

De Nationale Buitenlesdag van 7 april wordt verplaatst naar het begin van het nieuwe schooljaar. Aanmelden blijft gewoon mogelijk. Daarnaast is een groot deel van de databank met buitenlessen openbaar gemaakt. 

Terug naar boven

Initiatieven van partners

Ook onze partners bieden tijdens de coronacrisis alternatieven om toch van de natuur te genieten! Wandel virtueel door Nederlands mooiste natuurgebieden. Of leer je (klein)kinderen meer over natuur en duurzaamheid aan de hand van dit lesmateriaal

Terug naar boven

Besturen: ALV's ten tijde van coronavirus

Voor afdelingen zijn ALV’s belangrijke momenten in het jaar. Niet alleen sociaal, maar ook voor het functioneren van de afdeling. Je bent als vereniging bovendien (juridisch) verplicht een ALV te houden. Met de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk om een ALV te houden. Daar zijn bij het verenigingssecretariaat vragen over binnen gekomen, die we hier proberen te beantwoorden.

Mag ik de ALV een jaartje overslaan?
Nee, dat mag niet. Als vereniging ben je een juridisch rechtspersoon waaruit een aantal verplichtingen voortkomen. Eén daarvan is om elk jaar tenminste één ALV te houden, waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd en waarin de begroting wordt vastgesteld. In de statuten van de afdeling is precies opgenomen wat er tenminste besproken moet worden. Als je geen ALV houdt, kun je in de problemen komen wanneer derden een besluit willen aanvechten dat je als bestuur hebt genomen. Het komt niet vaak voor, maar het gebeurt wel af en toe.

Volgens de statuten moeten we in de eerste helft van het jaar een ALV houden, wat nu?
In de statuten staat dit inderdaad en dit is ook logisch, omdat je snel na de afsluiting van het boekjaar de jaarrekening wilt goedkeuren. Met de coronacrisis zijn veel ALV’s van afdelingen uitgesteld. Als de crisis, zoals nu wordt verwacht, begin juni ten einde is, heb je als afdeling nog de kans om in juni een ALV te houden. Om alle risico’s te vermijden, lijkt ons dat de beste oplossing. 

Echter, gezien de situatie, verwachten wij dat rechters (in het geval van een juridische procedure) rekening zullen houden met de bijzondere situatie en zullen accepteren dat een ALV later in het jaar plaatsvindt. Als je besluit tot uitstel, zorg er dan wel voor dat je als bestuur de leden daarover, ruim voor 1 juli, hebt geïnformeerd.

Mag ik de ALV online houden?
Nee, dat mag niet. Hoewel het, met de nieuwe statuten,  is toegestaan om online te stemmen, moet de ALV een fysieke bijeenkomst zijn. 

Terug naar boven

Besturen: Landelijke Raad

De Landelijke Raad is de ALV van IVN en daarmee het hoogste orgaan van de vereniging. Vier keer per jaar komen zij bijeen. Bij elke vergadering staan er punten op de agenda die alle leden van IVN aangaan. Zo is vorig jaar uitgebreid het samengaan van de vereniging en stichting IVN besproken en in december besloten dit uit te gaan voeren.

Voor een goed functioneren van de vereniging zijn de besluiten die de Landelijke Raad neemt belangrijk. Vanwege de coronacrisis komt er nu zand tussen de raderen. De vergadering van maart is uitgesteld en is omgezet naar een online vergadering op 18 april met een beperkte agenda. We hopen in juni de crisis achter de rug te hebben en elkaar weer vis à vis te kunnen treffen. Meer informatie is te krijgen via het verenigingssecretariaat: r.meijers@ivn.nl.

Terug naar boven