Dijk- en strandbroeders Oosterschelde
Vogels
woensdag14okt2020

Inschrijving ontwerpwedstrijd gestart

 

Bontbekplevier

Nationaal Park de Oosterschelde biedt plaats aan allerlei kustbroedvogels. Enkele van deze soorten, zoals de bontbekplevier, broeden op de dijken, schorren en strandjes, wat ze zeer kwetsbaar maakt voor verstoring.  De bontbekplevier is een pionier die voorkomt op open, zandige en slikkkige plaatsen. Opvallend is zijn oranje-zwarte snavel en het zwart-witte kop- en borstpatroon. De bontbekplevier staat op de Rode Lijst, wat betekend dat het een zeldzame vogel is.

Nesten beschermen

In 2019 is de Vogelbescherming gestart met het beschermen van plevieren op de stranden van onder andere de Oosterschelde. In de Oosterschelde zochten zes vrijwilligers onder begeleiding van het Nationaal Park Oosterschelde naar nesten van plevieren. De nesten worden in kaart gebracht en daarna afgerasterd, om ze zo te beschermen tegen verstoring van de mens.

nest plevier strandbroeder

Ontwerpwedstrijd

IVN Natuureducatie start in samenwerking met Nationaal Park de Oosterschelde een ontwerpwedstrijd  voor Zeeuwse middelbare scholen. De scholieren wordt gevraagd een ontwerp te maken voor een informatiebordje over dijk- en strandbroeders. Op die manier vragen we aandacht voor broeders zoals de bontbekplevier en dragen de scholieren een steentje bij aan het beschermen van de fragiele nestjes van de vogels.

informatiebrod afzetting bordje

Middelbare scholen kunnen zich vanaf nu inschrijven via: www.ivn.nl/strandbroeders. De scholen hebben tot 1 december de tijd om hun ontwerpen in te zenden. Rond 15 december worden de winnaars bekend gemaakt. Het beste ontwerp wordt gedrukt en volgend broedseizoen op meerdere plekken in de Oosterschelde geplaatst om nesten te beschermen.

De wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur.