Broedvogels in de Oosterschelde

De Oosterschelde biedt plek aan allerlei kustbroedvogels. De meeste soorten vinden hun broedplaats in de natuurgebieden rondom Nationaal Park Oosterschelde. Er zijn ook soorten die juist langs het water hun broedplaats vinden: op de dijken, schorren en strandjes. Een van die soorten is de bontbekplevier. Een groot deel van de populatie van deze soort broedt langs dijktrajecten, wat ze kwetsbaar maakt voor verstoring.

In onderstaand filmpje neemt Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde je mee naar het gebied waar de bontbekplevieren voorkomen. 

Accepteer cookies

Bontbekplevier

De bontbekplevier is een pionier die voorkomt op open, zandige en slikkkige plaatsen. Opvallend is zijn oranje-zwarte snavel en het zwart-witte kop- en borstpatroon. De bontbekplevier staat op de Rode Lijst, wat betekend dat het een zeldzame vogel is.

plevier

Verstoring van nestjes

Een bontbekplevier maakt zijn nestje op dijken, schorren en strandjes en zijn daarom heel kwetsbaar voor verstoring van de mens.

In dit filmpje van de Vogelbescherming zie je wat er gebeurd als een strandbroeder te maken krijgt met onrust.

Accepteer cookies

Nesten beschermen

In 2019 is de Vogelbescherming gestart met het beschermen van plevieren op de stranden van onder andere de Oosterschelde. In de Oosterschelde zochten zes vrijwilligers onder begeleiding van het Nationaal Park Oosterschelde naar nesten van plevieren. De nesten worden in kaart gebracht en daarna afgerasterd, om ze zo te beschermen tegen verstoring van de mens.

informatiebrod afzetting bordje

Terug naar homepagina