IVN in jouw testament

Liefde voor de natuur doorgeven

In de talrijke programma’s van IVN staat het overdragen van de liefde voor de natuur centraal. Uiteindelijk willen we zo een wereld creëren waarin natuur weer een vanzelfsprekend onderdeel van ons leven wordt. En dat willen we ook graag doorgeven via onze kinderen en kleinkinderen. Dat doorgeven begint in de directe leefomgeving. Samen met lokale IVN-afdelingen kinderen en hun ouders weer verbinden met de natuur in de buurt.

IVN in jouw testament

We geloven dat er veel natuurliefhebbers zijn, die willen overwegen om op deze wijze, de liefde voor de natuur door te geven. Denk je erover om een legaat (vast geldbedrag) aan IVN na te laten? Of wil je IVN benoemen als erfgenaam? Met jouw steun laat je iets ontzettend waardevols achter.

Schenken aan een goed doel vanuit een erfenis moet vastgelegd worden in een testament. Zonder testament gaat de erfenis naar juridische erfgenamen (tot en met achterneven), en als die er niet zijn, vervalt de erfenis aan de staat.  In Nederland is testamentaire vastlegging hiervoor dus wettelijk verplicht om rechtsgeldig te zijn. Een testament moet worden opgesteld door een notaris, die het vervolgens verplicht registreert in het Centraal Testamentregister.  Nalaten aan IVN kan op de volgende manieren:

Voorbeeldteksten testament

Afhankelijk van uw wensen zal uw notaris een van de volgende formuleringen in uw testament opnemen (ingewikkelder is het niet):

Ik benoem tot mijn erfgenaam IVN, kantoor houdende Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD te Amsterdam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34147938.

Indien u meerdere erfgenamen wilt benoemen:

Ik benoem tot mijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel of voor [x]% van mijn nalatenschap: […] 

Bij een legaat:

Ik legateer aan IVN, kantoor houdende houdende Plantage Middenlaan 2c, 1018 DD te Amsterdam geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34147938, een bedrag van €[x] of mijn banktegoeden, of een deel van [x]% van de waarde van mijn nalatenschap, vrij van rechten en plichten. 

Het Kamer van Koophandel-nummer dient om uw erfgenaam te kunnen identificeren. Ook al verandert het adres of zelfs de naam van de ervende organisatie, dat nummer blijft altijd hetzelfde.

Bijzondere constructies mogelijk

In sommige gevallen kunnen bijzondere constructies rond uw nalatenschap interessant zijn. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld fiscale aspecten, maar ook met persoonlijke omstandigheden.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk bezittingen bij leven te schenken aan IVN, maar daarvan wel een vruchtgebruik te houden. Of u laat uw huis na, maar wil wel dat uw partner daar nog een tijdlang kan blijven wonen. Wij zoeken graag met u en eventueel uw fiscaal adviseur of notaris naar een passende oplossing.

Denk ook aan…

In het kader van nalatenschappen en testamenten zijn er twee onderwerpen die wij ook graag onder uw aandacht brengen. Die hebben niet direct betrekking op de bestemming van uw erfenis, maar zijn wellicht wel belangrijk voor u.

U kunt een executeur benoemen in uw testament. Dat is een persoon of organisatie die uw begrafenis regelt, uw boedel verdeelt, alles administratief afhandelt etc. U kunt daarvoor iemand uit uw eigen omgeving benaderen, een professionele executeur, of een van uw erfgenamen. Het is zeer aan te bevelen om op voorhand met uw kandidaat-executeur goede afspraken te maken en uw persoonlijke wensen te bespreken. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website Goededoelen.nl.

U kunt ook denken aan een Levenstestament. Daarin regelt u zaken bij leven voor als u daar zelf lichamelijk of geestelijk niet meer toe in staat bent. Bijvoorbeeld een volmacht voor financiële zaken, of medische wilsverklaringen. Ook daarvoor kunt u bij uw notaris terecht. Meer informatie over levenstestament.

Heb je vragen en of wil je wat bespreken over nalaten?

Stuur dan een e-mail met je vragen naar servicedesk@ivn.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.