Waterkwaliteit

Hoe schoon het water in sloten, vaarten en plassen is, valt af te meten aan de hoeveelheid plantensoorten die in het water groeien en de diersoorten die erin leven. Als het water vervuild raakt, dan neemt het aantal soorten en exemplaren per soort af. De verscheidenheid aan planten- en diersoorten is juist zo belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Tijdens de IVN Slootjesdagen krijgt jong en oud op een zelfontdekkende manier aandacht voor het belang van een goede waterkwaliteit.

Er zijn verschillende indicatoren die de kwaliteit van het water in de Nederlandse slootjes weergeven.

Waterplanten

Waterplanten onthullen de waterkwaliteit. De kwaliteit van het water in sloten en vaarten, poelen en plassen is eenvoudig af te lezen aan de planten die in het water groeien.

Wil je hier meer over weten? Lees het rapport van E.J. Weeda (Alterra/Wageningen UR)

Waterplanten indicatoren voor waterkwaliteit

Schone sloten herken je dus aan de hoeveelheid en aanwezigheid van bepaalde planten. De kwaliteit kun je indelen in verschillende klassen (bijv. zeer goed, goed matig, slecht en zeer slecht). Ecoloog Bart Specken van Waternet heeft hiervoor een zeer interessante klasse-indeling gemaakt geënt op de sloten en meest voorkomende planten in het gebied tussen Utrecht en Amsterdam

Waterkwaliteit obv Waterplanten - Bart Specken

Een overzicht van waterplanten als bio indicatoren voor waterkwaliteit:

Waterplanten

Schoon water

Matig schoon water

Vervuild water

Dotterbloem

Gele plomp

Drijvend fonteinkruid

Egelskop

Holpijp

Eendenkroos

Gele lis

Kikkerbeet

Fonteinkruid

Sterrekroos

Pijlkruid

Liesgras

Watermunt

Waterpest

Lisdodde

 

Waterranonkel

Pitrus

 

Waterviolier

Riet

 

Waterweegbree

Waterzuring

Waterdiertjes

Ook de aanwezigheid van aantallen en soorten waterdiertjes vertelt veel over de biologische gezondheid van een sloot. Niet alles is direct met het blote oog waar te nemen. Dat maakt het scheppen in de sloot ook elke keer weer een verrassing en leuk om te doen.

Meer soorten dieren betekent een rijkere natuur. Wanneer er maar weinig soorten zijn, zijn dat altijd de meest gewone soorten. Wanneer er naast de zeer algemeen voorkomende soorten ook minder algemene soorten voorkomen, dan weet je dat daar een betere waterkwaliteit is.

Een overzicht van waterdiertjes als bio indicatoren voor waterkwaliteit:

Waterdiertjes

Schoon water

Matig schoon water

Vervuild water

Veel verschillende soorten waterdiertjes, met kleine aantallen diertjes per soort.

 

Weinig verschillende soorten waterdiertjes, waarvan grote aantallen per soort.

Haft (larve)

Bloedzuiger

Eenoogkreeftje

Kokerjuffer

Bootsmannetje

Muggenlarve

Libelle (larve)

Geelgerande waterkever

Rattenstaartlarve

Poelslak

Schijfhoornslak

Slingerworm

Schaatsenrijder

Watermijt

Larve van waterkevers

Schrijvertje

Waterschorpioen

 

Waterspin

Zoetwaterpissebed

 

Watervlo

 

 

Zoetwatermossel  

 

 

Ben je ook benieuwd wat er allemaal leeft bij jou in de sloot? Bestel nu de zoekkaart waterdiertjes. Met ruim 35 geïllustreerde diertjes weet je jouw vondsten direct te determineren. De zoekkaart is nu verkrijgbaar in onze winkel.