Slootjesdagen
Slootjesdagen
maandag24jun2019

Cijfer waterkwaliteit Nederlandse slootjes gedaald

De waterkwaliteit van Nederlandse slootjes is gemiddeld slechter dan vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van IVN Natuureducatie en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). In 2018 scoorden de slootjes een 6,9 en dat cijfer blijft nu steken op een 6,1. "De biologische waterkwaliteit daalt met bijna een punt. Dat bevestigt dat we goed met onze belangrijke sloten moeten omgaan", aldus Froukje Rienks van het NIOO. "Het kan een toevallige schommeling zijn. Ook kan extreem weer als heftige regenbuien of hitte gevolgen hebben voor het waterleven dat je aantreft. Het is goed om de waterkwaliteit te blijven meten en vergelijken de komende jaren."

IVN Slootjesdagen 

De data zijn verkregen tijdens de IVN Slootjesdagen een week geleden. Duizenden kinderen en volwassenen hebben op ruim 100 plekken in het land waterdiertjes geteld en proefjes gedaan om de helderheid van het slootwater te bepalen. Daaruit blijkt ook dat het bootsmannetje het meest getelde diertje is (944), op de voet gevolgd door de watermijt (824). De IVN Slootjesdagen werden half juni voor de zesde keer georganiseerd. Vorig jaar werd deze activiteit voor het eerst gekoppeld aan 'citizen science'; vrijwilligers die data verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek. 

Algehele waterkwaliteit onder druk 

Afgelopen vrijdag bleek uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving al dat de waterkwaliteit en biodiversiteit bedreigd worden door gewasbeschermingsmiddelen. Rienks: "In zo'n druk land als Nederland gebruiken we ons landschap intensief. Dat heeft ook voor sloten grote gevolgen. Denk aan verstoring en teveel voedingsstoffen. Maar in het water vinden we helaas ook stoffen als bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics. De kwaliteit van het water kan hieronder lijden."

Waarom slootjesonderzoek?

Er is zo'n 330.000 kilometer aan sloten in ons land, maar kleine slootjes worden nauwelijks meegenomen in reguliere monitoring van de Nederlandse waterkwaliteit. Sloten zijn wel belangrijk voor de biodiversiteit. Bjivoorbeeld insecten en vogels zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van natuur in en rondom sloten. Bovendien vormen sloten een belangrijk onderdeel van verschillende natuurgebieden die met elkaar in verbinding staan. Dit is belangrijk in verband met klimaatverandering.