Waterkwaliteit meten

Waterdiertjes tellen

De waterkwaliteit wordt op verschillende manieren gemeten.  Zo kun je op basis van aanwezige waterdiertjes een waterscore bepalen. Gewapend met een schepnet, waterbak, loeppotje en speciale zoekkaart kunnen kinderen en hun (groot)ouders onderzoeken welke dieren er in en rond de sloot leven. Bij alle dieren die ze tegenkomen, noteren ze de aantallen op de zoekkaart. 

Helderheid water bepalen

De helderheid van het slootwater is een andere indicator voor de waterkwaliteit. Het meten van de helderheid van het water wordt al gedaan sinds mensen onderzoek doen. In 1865 bedacht Angelo Secchi de zogenaamde Secchi-schijf, om op een gestandaardiseerde manier de helderheid van het water te bepalen. Deze methode wordt nog steeds wereldwijd gebruikt als eenvoudige maat voor de ‘gezondheid’ van het water.

Secchi-schijf

Tijdens de Slootjesdagen kunnen de kinderen met de Secchi-schijf de helderheid van het water meten. Ze laten de Secchi-schijf in het water zakken, totdat hij niet meer zichtbaar is. De waterdiepte waarop dit gebeurt, wordt genoteerd op de zoekkaart. Vervolgens wordt de schijf weer omhoog getrokken totdat hij net weer zichtbaar is. Ook deze waterdiepte wordt genoteerd. 

Geef hier je resultaten door

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO KNAW) verzamelt alle gegevens en verwerkt deze in hun rapport over de waterkwaliteit van Nederlandse slootjes.