Lespakket Slootjesonderzoek

Wist je dat Nederland maar liefst 330.000 kilometer aan slootjes rijk is? Met of zonder kroos, wemelend van de dieren en planten, of juist leeg en stil.

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Om de beleving van de Slootjesdagen ook op scholen te ervaren, heeft IVN een speciaal Slootjesonderzoek lespakket ontwikkeld voor groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs.

Download lespakket

Het IVN Slootjesonderzoek lespakket is afgestemd op het leven in en rond de sloot zoals je dit in juni kunt verwachten. In dit lespakket zitten zowel belevingsgerichte als onderzoekende activiteiten, waarbij het zelf kunnen uitvoeren van de activiteiten door de leerlingen, het zelf ervaren en zelf onderzoeken centraal staat. 

De activiteiten kunnen zowel binnen als buiten het klaslokaal worden uitgevoerd, ze zijn aanvullend op elkaar en kunnen ook als losse activiteit worden gegeven. Op deze manier kun je zelf een programma aan activiteiten samenstellen dat aansluit bij de leerlingen en de beschikbare tijd. 

Kerndoelen

Het lespakket sluit aan bij de volgende kerndoelen van het basisonderwijs:

  • 33. De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur. 
  • 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  • 40. De leerlingen leren in de eigen omgeving veelvoorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun omgeving. 
  • 42. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
  • 48. De leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.