Over Schoon Haringvliet

Zwerfafval langs het water is slecht voor het milieu, dieren in het gebied, zoals de lepelaar, steur en zeearend, en de mens. Daarnaast veroorzaakt het ‘plastic soup’ in zeeën en oceanen. Ook langs het Haringvliet ligt het nodige afval dat makkelijk in het water terecht komt. Schoon Haringvliet organiseert een reeks opruimacties om dit te voorkomen. Daarnaast moedigt het programma iedereen aan om ook dagelijks te helpen door elke keer iets mee te nemen en in de ‘Doe mee verlos de zee jutbakken’ te doen.

Samen het Haringvliet opschonen

IVN Natuureducatie, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en verschillende gemeenten werken samen in het project Schoon Haringvliet. Verenigingen en groepen inwoners worden aangemoedigd mee te werken door een stuk langs het Haringvliet, onderdeel van Nationaal Park NLDelta, op te schonen. Behalve het organiseren van opruimacties zet Schoon Haringvliet  in op preventie en op onderzoek naar bronnen, verspreiding en andere, innovatieve opruimmethoden.

Schone rivieren

Er is steeds meer aandacht voor de Logo Schone Rivierenplastic soep en wereldwijd verzamelen miljoenen mensen zich voor opruimacties op stranden. De aanvoer van plastic afval vanuit rivieren is echter een onderbelicht probleem. IVN, Plastic Soup Foundation en Stichting De Noordzee brengen hierin verandering met ‘Schone Rivieren’. Het ultieme doel? Geen plastic afval meer via rivieren naar zee. Ook Schoon Haringvliet valt onder de paraplu van Schone Rivieren.