Wanneer kan ik meedoen?

Om als school mee te kunnen doen aan de schoolpleinen revolutie in Drenthe en in aanmerking te komen aan een buitenlokaal, moet je voldoen aan de volgende randvoorwaarden: 

 1. De school financiert ook een deel. Vanuit Schoolpleinen Revolutie Drenthe wordt er €20.000,- beschikbaar gesteld voor het buitenlokaal. Een voorwaarde is dat de school zelf ook minimaal €20.000,- in het buitenlokaal investeert. 
 2. De leerkrachten staan ervoor open om meer lessen buiten te geven in het buitenlokaal. 
 3. De school ondertekent de samenwerkingsovereenkomst. 
 4. Het buitenlokaal wordt opgebouwd vanuit het stappenplan van de procesbegeleider. 
 5. Het buitenlokaal is een plek waar bewegen, ontmoeten, leren en werken centraal staan.
 6. Het buitenlokaal is een lokaal waar onderwijs kan worden gegeven volgens de leerlijnen. 
 7. Het buitenlokaal bestaat uit crossovers tussen natuur, sport en bewegen en kunst en cultuur. 
 8. Het buitenlokaal is openbaar toegankelijk en wordt gebruikt door de buurt buiten schooltijd. 
 9. Het buitenlokaal is rookvrij.
 10. Het buitenlokaal is geschikt en wordt gebruikt als buitenlokaal.
   

Onze school voldoet aan de voorwaarden en wil meedoen