Partners

De Schoolpleinen Revolutie Drenthe wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Provincie Drenthe. Zij stelt ... beschikbaar om in de periode... tot .... zoveel scholen een nieuwe schoolomgeving te bieden. Logo Provincie Drenthe

SportDrenthe - met sport Drenthe [nog] beter maken  

Al sinds 1968 is SportDrenthe een organisatie die zelfstandig de belangen van de sport - in de ruimste zin van het woord - behartigt in de provincie Drenthe. Samen met gemeenten, provincie, verenigingen, sportbonden en diverse andere organisaties willen we iedereen mee laten doen in een vitale 
samenleving. Sport en bewegen is hierbij essentieel; het heeft de kracht om burgers uit alle lagen van de bevolking letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen en te houden. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij de inzet van sport en bewegen. 

Logo's partners schoolpleinen DrentheStichting Kunst & Cultuur

Stichting Kunst & Cultuur [K&C] maakt zich sterk voor goed cultuuronderwijs op de scholen in Drenthe en Groningen en voor maximale cultuurparticipatie. Met onze projecten en evenementen stimuleren we  zoveel mogelijk mensen om deel te nemen aan of kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed. Talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn onze speerpunten in de amateurkunsten, de professionele kunsten en in het onderwijs. 

IVN Drenthe

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen. IVN verbindt mens en natuur. Ze laten jong en oud 
beleven hoe leuk, leerzaam, gezond en belangrijk natuur is.