Sponsoring MWH Global

Vanaf april 2016 levert ingenieurs- en adviesbureau MWH Global extra handen en een financiële bijdrage aan IVN Gelderland om op de thema’s zwerfafval en jongeren een tweetal nieuwe projecten te ontwikkelen en uit te voeren.

MWH Global

MWH Global is een wereldwijde organisatie met één gezamenlijke missie: Bouwen aan een betere wereld. MWH Global biedt ondersteuning aan opdrachtgevers in uiteenlopende bedrijfstakken bij het uitvoeren van projecten en programma’s gericht op water, milieu, energie, afval, natuurlijke hulpbronnen en infrastructuur. IVN ziet in MWH een waardevolle partner: we hebben gedeelde waarden als het gaat om het breder maatschappelijk onder de aandacht te brengen van kennis en kunde en het zorg dragen voor de omgeving. 

Schone Rivieren Estafette

Dankzij de sponsoring van advies- en ingenieursbureau MWH Global kan IVN de Schone Rivieren Estafette opstarten. Bedrijven en organisaties in de regio Arnhem nemen met de Schone Rivieren Estafette de uitdaging aan om met een team van eigen werknemers de oevers en uiterwaarden van de Gelderse Rivieren vrij te maken van zwerfafval en een opvolger te vinden die het stokje overneemt. Hiermee geven werkgevers in de regio Arnhem op een concrete manier invulling aan hun verantwoordelijkheid voor een schoon en veilig Gelderland, en voor schone rivieren en oceanen.

Jongeren Adviesbureau

MWH Global neemt ook deel aan IVN’s Jongeren Adviesbureau, waarin  scholieren van het voortgezet onderwijs advies uitbrengen aan bedrijven en maatschappelijke organisaties over actuele maatschappelijke vraagstukken rond onderwerpen als water, energie en klimaat.