Samenwerking met KNNV en Heimans en Thijsse Stichting

Samen op weg

IVN werkt al jaren nauw samen met de KNNV Vereniging voor Veldbiologie. Op 16 februari 2016 hebben we de samenwerking voor het eerst vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Begin 2017 heeft ook de Heimans en Thijsse Stichting zich aangesloten. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor drie jaar: 2016, 2017 en 2018.

De projecten die in 2016 al centraal stonden blijven ook de komende jaren actueel: Operatie Steenbreek, verbreden van het aanbod reizen en  kampeervakanties en het verbeteren van de educatie. We overwegen dit najaar ook gezamenlijk ‘bestuurdersdagen’ te organiseren voor bestuursleden en coördinatoren van de afdelingen. Nieuwe samenwerkingsprojecten kunnen komende jaren worden toegevoegd.

De Heimans en Thijsse Stichting heeft twee activiteiten toegevoegd aan de samenwerking: de tweejaarlijkse Heimans en Thijsse Prijs en een jaarlijks symposium. Zie voor meer informatie over deze activiteiten de site van de Heimans en Thijsse Stichting.

[Samenwerkingsovereenkomst volgt!]   

Samenwerking afdelingen

Veel IVN-afdelingen werken al nauw samen met KNNV-afdelingen. Die lokale (of zelfs regionale) samenwerking kent vele vormen. De besturen hopen dat de afdelingen elkaar steeds vaker weten te vinden en stimuleren dat proces. Er zijn twee documenten gemaakt die hierbij kunnen helpen:

  1. Model Samenwerkingsovereenkomst voor afdelingen:Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst lokaal
  2. Lokaal samenwerken werkt! Een overzicht van samenwerking tussen IVN en KNNV-afdelingen: Lokaal samenwerken werkt!

Vragen of advies?

Heb je vragen over samenwerking tussen afdelingen dan kun je terecht bij de verenigingssecretaris van IVN Rien Cardol of de bureausecretaris van de KNNV Yvonne van Putten. Zij kunnen vragen beantwoorden en zullen desgewenst doorverwijzen naar Rolf Boersma (IVN) en Bart Heijne (KNNV) die de lokale samenwerking vanuit de landelijke besturen actief ondersteunen.

Yvonne van Putten
Bureausecretaris KNNV
(dinsdag, woensdag en donderdag)
Postbus 310, 3700 AH Zeist
T: 030 - 231 47 97
E: bureau@knnv.nl

Rien Cardol
Verenigingssecretaris IVN
(maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)
Postbus 20123, 1000 HC Amsterdam
T: 06 - 483 53 808
E:
r.cardol@ivn.nl