Zuid-Holland
Natuur in de Buurt
vrijdag04feb2022

Pilot Groen werkt beter: doet jouw bedrijf mee?

Gezocht: Bedrijven en organisaties die samen met ons aan de slag willen om een aantrekkelijke groene werkomgeving te realiseren. Een plek waar medewerkers ook na het thuiswerken graag komen om collega’s te ontmoeten, tussendoor te ontspannen en waar een natuurlijke werkomgeving de creativiteit en productiviteit bevordert.

 • Werk volgens Design Thinking-methodiek aan het Groen Werkt Beter Stappenplan
 • 4 bijeenkomsten in maart-juni 2022, in co-creatie met ca. 6 medewerkers
 • Krijg hierin gratis ondersteuning van IVN Natuureducatie, in ruil voor feedback op het stappenplan
 • Aanmelden t/m 31 mei

Negen uur per dag zittend achter een beeldscherm in een vaak ongezonde en oninspirerende binnenruimte. Het is aan de orde van de dag, maar hoog tijd dat daar verandering in komt. IVN heeft met het programma ‘Groen Werkt Beter’ een stappenplan ontwikkeld waarin natuur een vanzelfsprekende plek krijgt in de werkdag van medewerkers. Klinkt dit als iets voor jouw organisatie of bedrijf? Meld je dan aan, want we zoeken een pilotpartner om onze methodiek te testen.

Meld je hier aan!

Groen Werkt Beter

Er zijn in Nederland 2 miljoen mensen met een kantoorbaan. Kantoren met een veelal ongezonde en oninspirerende werkomgeving. Daar kan een simpele ingreep als meer natuur verandering in brengen! Een groene werkomgeving zorgt voor gezondere, gelukkigere en productievere werknemers, voor minder ziekteverzuim en aantrekkelijk werkgeverschap en last but not least: kansen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Groeneffect voor medewerkers, werkgevers en voor natuur

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat contact met de natuur onder werktijd zorgt voor wel tot 11% productievere medewerkers. Kantoormedewerkers die uitzicht op groen hebben maken tot 50% minder fouten, daarnaast heeft contact met natuur een positief effect op onze concentratie, oplossingsgerichtheid, creativiteit en ontspanning waardoor we sneller herstellen van stressvolle situaties.

Naast gezondere en gelukkiger werknemers betekent meer groen ook iets positiefs onder aan de streep. Wetenschappelijk onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat een natuurlijke binnenomgeving  tot wel 20 procent minder ziekteverzuim kan betekenen. Op deze manier betaalt een investering in het groen zich binnen een jaar al terug.

Een groene werkomgeving heeft ons dus veel te bieden.  Én we kunnen de natuur iets teruggeven wanneer we meer aandacht hebben voor een meer natuurlijke werkplek. Zo leidt een groene vergaderplek tot meer biodiversiteit en zorgt een bedrijfsbos voor waterberging en het tegengaan hittestress.

Groen Werkt Beter Stappenplan

Het Groen Werkt Stappenplan is een traject gebaseerd op de ontwerpmethode “Design Thinking”. In 4 co-creatiesessies lopen we de stappen van Design Thinking in een korte periode van ongeveer 4 maanden door. In deze stappen staat de specifieke situatie, ervaring en behoefte van jouw organisatie centraal en werken we toe naar een aantal bij jouw organisatie passende groene interventies (fysiek en in het werkproces). Deze groene interventies worden uitgewerkt in een Buitenwerkbundel en Ruimtelijk Plan. Daarnaast laat een voor- en nameting zien welke effecten een meer natuurinclusieve werkdag heeft op bijvoorbeeld vitaliteit, werkplezier en concentratie. 

Criteria voor aanmelden

 • Je bedrijf heeft minimaal 25 medewerkers.
 • Management en HR deelt het enthousiasme om mee te doen als koploper in een innovatief proces van vergroening op en rond de werkvloer met aandacht voor vitale medewerkers.
 • Je streeft naar (meer) fysieke vergroening van de werkplek en de directe omgeving en kan hierin investeren.
 • Je bent bereid te experimenteren in manieren waarop meer natuurinclusief gewerkt kan worden medewerkers de ruimte te geven om natuur ook in hun werkdag een plek te geven.
 • Een contactpersoon is beschikbaar voor afstemming en organisatie.
 • En enthousiaste werkgroep van ca. 6 medewerkers van verschillend afdelingen is beschikbaar voor deelname aan in ieder geval vier co-creatiesessies van een dagdeel. Zij hebben de ruimte om ook tussen de sessies zelfstandig aan het werk te gaan met opdrachten.
 • Je bent bereid om op te treden als ‘ambassadeur’ naar andere bedrijven en organisaties.
 • Je geeft feedback op de (onderdelen) van het stappenplan.
 • Je bedrijf is bij voorkeur gevestigd in Zuid-Holland.

Het Groen Werkt Beter Stappenplan wordt bij voorkeur tussen maart en juni doorlopen. De deadline voor aanmelden is dinsdag 31 mei 2022.

Vragen? Neem contact op met Ruben Mulder, projectleider Groen werkt beter: r.mulder@ivn.nl

Meld je aan