Contact De Vriendelijke Tuin

Wil je meer weten over De Vriendelijke Tuin?

Wil je als gemeente, IVN-afdeling, natuurvereniging, school of BSO aan de slag met de tuincheckkaarten? 

Neem dan contact op met Tonja van Gorp, projectleider IVN Zuid-Holland via t.van.gorp@ivn.nl