Groene Revolutie Schoolpleinen

Van stenen woestijn naar groene oase

Tachtig procent van de schoolpleinen bestaat uit voornamelijk versteende, vaak visieloze, ruimte, die nauwelijks benut wordt als onderwijsruimte en voor de buurt geen meerwaarde heeft. Met de Groene Revolutie Schoolpleinen transformeren wij deze pleinen naar rijke en duurzame speel- en leerlandschappen voor kinderen waar leerkrachten inspirerende lessen kunnen verzorgen. Buiten schooltijden om heeft de buurt een groene huiskamer waar zij zich in een stadsoase kunnen ontspannen en andere bewoners kunnen ontmoeten. De nieuwe inrichting heeft ook direct effect op de biodiversiteit en het klimaat rond de school.

Hoe werkt het?

IVN adviseert en begeleid een gemeente of school van A tot Z bij de realisatie van groene schoolpleinen. Denk hierbij aan het vormgeven van een passende aanpak en procesbegeleiding om van ieder nieuw plein een succes te maken.

Stappenplan Groene Revolutie

  1. Regeling – Indien nodig en gewenst ondersteunt IVN bij het ontwikkelen van een subsidieregeling groene schoolpleinen. Denk hierbij aan het maken van het concept op maat, beoordelingscriteria en ondersteuning bij de aanpak.
  2. Selectieprocedure en advies – We ondersteunen bij de selectieprocedure van scholen die het beste subsidie en procesbegeleiding kunnen ontvangen.
  3. Procesbegeleiding (visie en ontwerp) – We begeleiden scholen vanuit een (onderwijs)visie bij het tot stand komen van een groen plein. Kaders zijn hierbij de financiële en beheer- en onderhoudsplannen. Dat doen we in verschillende fasen in het proces, o.a. aan de start met een informatie- en inspiratiebijeenkomst en later in het proces tijdens de ontwerpfase met de hovenier. Daarbij houden we rekening met de visie en beleidsdoelen van gemeente en/of schoolbestuur. Binnen het gehele proces staat het betrekken van kinderen centraal.
  4. Participatie en inspiratie – We betrekken kinderen vanaf het begin bij de realisatie van hun speel- en leeromgeving. Daarnaast vergeten we ook de leerkrachten, ouders en buurtbewoners niet. Zo bevorderen we een gedragen visie, betrokkenheid en eigenaarschap. Deze (tijds)investering betaalt zich later dubbel terug. Met deze betrokkenen bezoeken we inspirerende plekken zoals andere schoolpleinen en natuurgebieden in de buurt.
  5. Training en advies educatie en activiteiten – Voorafgaand aan de ontwerpfase van het plein bieden we scholen een training Buitenles aan. Zo kunnen ze de wensen voor Buitenles geven nog integreren in het ontwerp. Daarnaast adviseren wij over openstelling voor de buurt van het plein en de wijkprogrammering. Daarbij behandelen we vragen als: ‘Wat wil je de buurt bieden? Welke wensen zijn er? En hoe kan de school deze ambities beheersen (tijd, geld, kennis en kunde)?’ IVN ondersteunt scholen bij dit traject om het concept jarenlang te borgen binnen het DNA van de school. Ook biedt IVN een groot netwerk van andere scholen en vrijwilligersorganisaties waarmee kennis en ervaring blijvend uitgewisseld kan worden.
  6. Realisatie nieuwe leerlandschap en groene huiskamer van de wijk – Na een uitvoerig traject heeft de school een rijk speel- en leerlandschap waar kinderen vol inspiratie en plezier leren en waar leerkrachten oneindig veel mogelijkheden vinden om hun lessen te ontwikkelen en aan te bieden. Na schooltijd heeft de buurt een plek om te ontspannen en ontmoeten.

Prijsindicatie

Een prijsindicatie is op te vragen. De kosten hangen af van de omvang van het traject: van een regeling voor een gemeente of de begeleiding van één school.