Doe mee!

Een revolutie ontketen je met elkaar! IVN gelooft in het verbinden van mens en natuur en ook in het verbinden van iedereen die de vergroening en het gebruik van Zuid-Hollandse schoolpleinen een warm hart toe draagt. Van ons mag iedereen meedoen die iets wil bijdragen. Samen werken we aan het ontketenen van de Groene Revolutie Schoolpleinen in Zuid-Holland. 

Onze aanpak

Wij geloven in laagdrempelige, stapsgewijze vergroening én in het integreren van het gebruik van het plein binnen het lesprogramma. Dat doen we door ons te richten op drie pijlers: 1) fysieke vergroening van het schoolplein, 2) doorlopende campagne en 3) educatie en het scholen van leerkrachten.

Met onze communicatiekracht brengen we het belang van vergroening van schoolpleinen onder de aandacht en zetten zo mensen in beweging. We zorgen niet alleen voor het aanbieden en stimuleren van (laagdrempelige) fysieke vergroening, maar borgen ook het gebruik ervan op de lange termijn door workshops en trainingen voor leerkrachten. Zo transformeren we het schoolplein van stenen woestijn tot groene oase.

Meedoen? 

De vergroening van de schoolomgeving van kinderen raakt meerdere domeinen en expertises: klimaat, biodiversiteit, gezondheid, participatie, sport en bewegen, fysieke vergroening, ontwerp, onderzoek. Vind jouw organisatie de Groene Revolutie ook zo belangrijk? Neem contact met ons op en wij verkennen graag hoe we met elkaar de Groene Revolutie nog verder kunnen brengen. 

Neem contact op met projectleider Kind & Natuur, Ian Mostert via i.mostert@ivn.nl