Zeeland
Recreatie
woensdag24mrt2021

In de bres voor de plevier

Het voorjaar is weer aangebroken en de natuur ontwaakt uit haar winterslaap. In alle vroegte hoor je al dat verschillende vogels met hun vrolijke gezang het krieken van de dag aankondigen. En dat kan maar één ding betekenen: het broedseizoen is begonnen.

Voor kustbroedvogels zoals de bontbekplevier, strandplevier en de dwergstern vormt deze tijd van het jaar een ware uitdaging. Broedende vogels zijn namelijk erg gevoelig voor verstoring door bijvoorbeeld loslopende honden. En omdat deze vogels vaak broeden tussen schelpjes op het strand is het lastig om hun nestjes te zien. Daardoor is de kans groot dat strandgangers per ongeluk op de nestjes gaan staan. Daarnaast is het de afgelopen jaren erg droog geweest. Hierdoor was er weinig voedsel beschikbaar voor pasgeboren kuikens.

Om de kustbroedvogels een handje te helpen worden nestjes die door vrijwilligers gevonden worden afgerasterd en gemonitord. Hierdoor neemt de kans op broedsucces toe. 

Ontwerpwedstrijd

Om bezoekers te informeren over broedende kustvogels schreef het Nationaal Park Oosterschelde eind 2020 een wedstrijd uit voor het ontwerpen van een informatiebord onder Zeeuwse middelbare scholieren. Het winnende ontwerp werd gemaakt door Simone Kloet en Chee Graaf uit VWO 2 van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren.

Op vrijdag 12 maart, het weekend voor de start van het broedseizoen, mochten Simone en Chee hun winnende ontwerp overhandigen aan de voorzitter van het nationaal park, Krijn Jan Provoost. Als we Chee en Simone een aantal dagen later spreken vertellen ze: “het is heel vet om als jongere iets te kunnen betekenen.” Op school mochten ze twee lesuren spenderen aan het maken van een ontwerp. Ze vonden het een leuke opdracht, maar wisten in het begin niet goed waar ze moesten starten. Daarom keken ze op de website van het IVN naar foto’s van de strand-, en de bontbekplevier. Die probeerden ze zo goed mogelijk na te tekenen. Naar eigen zeggen zijn ze tot de laatste minuut bezig geweest met het verwerken van alle details die ze in de tekening kwijt wilden. En laten we eerlijk zijn: het resultaat mag er wezen.

chee-simone-ontwerpwedstrijdVan links naar rechts: Chee, Simone en Krijn.

Voorafgaand aan de uitreiking van het bord hielpen Chee en Simone bij het schoonmaken van het strandje. Simone vertelt: “tijdens het opruimen werden we door de harde wind helemaal gezandstraald. Maar toch hebben we een grote emmer met afval weten verzamelen.” Chee voegt toe: “het is eigenlijk best schokkend als je ziet hoeveel afval er ligt. Maar inmiddels ligt het strandje klaar voor de vogels.”

Wens voor kustvogels

Simone en Chee geven aan dat ze het bijzonder vinden dat een groot deel van bedreigde kustvogels broedt langs de Oosterschelde. Toen ze zelf hoorden om wat voor aantallen vogels het ging, begon het onderwerp voor hen pas echt te leven. Hun wens is dan ook dat er in de toekomst nog meer nestjes komen en dat deze ook beter worden beschermd, zodat de vogels weer in aantal toe kunnen nemen. Aan hun bord zal het in ieder geval niet liggen!