Over Leren in de Zeeuwse Natuur

Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt kinderen in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale en cognitieve vaardigheden en creativiteit. En waar kan je beter buiten spelen en leren dan in de prachtige Zeeuwse Natuur?! De Zeeuwse Natuur is één groot leslokaal waar leerlingen de natuur kunnen ontdekken. Op deze pagina vind je het aanbod aan buitenlessen of lesprogramma’s voor jouw leerlingen. Deze plekken noemen we buitenlokalen. Ga op pad in de Zeeuwse Natuur!

Flyer Buiten leren in de Zeeuwse Natuur

Waarom buiten leren?

  • Buitenlessen in de praktijk zijn een betekenisvolle aanvulling op lessen binnen. Leren over de natuur als je er middenin staat maakt meer indruk dan leren van plaatjes uit een boek.
  • Meer contact met de natuur leidt tot meer interesse en betrokkenheid bij natuur. Door kinderen zo vroeg en zo vaak mogelijk in contact te brengen met natuur gaan ze de waarde ervan inzien.
  • In een natuurlijke speelomgeving wordt meer creatief en gevarieerd spel gezien.
  • Verblijf in de natuur werkt ontspannend en kinderen kunnen zich erna beter concentreren.
  • Buitenlessen zijn goed omdat je buiten meer beweegt.

Zeeuwse Buitenlokalen 

Op verschillende locaties in Zeeland worden er natuurlessen of excursies aangeboden voor leerlingen in het basisonderwijs. Ook zijn er tal van lespakketten te lenen waarmee je zelfstandig op een plek in Nationaal Park de Oosterschelde aan de slag kan met een natuurles. Deze plekken noemen we buitenlokalen. Klik op de tabbladen voor de verschillende buitenlokalen in de Zeeuwse Natuur!