Woningcorporaties

Elke bewoner verdient een groene buurt. Een prettige groene omgeving draagt niet alleen bij aan de leefbaar­heid, gezondheid en sociale samenhang voor haar bewoners, maar ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. IVN Natuureducatie helpt woningcorporaties om samen met bewoners te werken aan een groene en gezonde directe leef­omgeving.

Samenwerken met bewoners én IVN

Vergroening samen met bewoners levert een woningcorporatie veel op. Het geeft inzicht in wat bewoners willen en draagt bij aan een goede omgang met huurders. Als bewoners zelf betrokken zijn, voelen ze zich mede-eigenaar en gaan ze zorgvuldiger met de buitenruimte om. Heel praktisch gezien betekent samenwerking ook ondersteuning door bewoners in het beheer van en de betrokkenheid bij hun directe leefomgeving. IVN Natuureducatie is expert in het vergroenen van buurten. Daarom biedt samenwerken veel voordelen.

Interesse?

In opdracht van de Provincie Utrecht werken we aan een pilotproject in samenwerking met een woningcorporatie. Het doel hiervan is om bewoners bewust te maken van en te betrekken bij vergroening van hun woonomgeving.

Ben je enthousiast en wil je meer informatie over een mogelijke samenwerking? Neem dan contact op met Elies Arps.