Utrecht
Bomen & Struiken
maandag01nov2021

Voucherregeling voor het planten van bomen

De voucherregeling Beleef en Bewonder! 2021 maakt nog een eindsprintje. Bewoners kunnen dit najaar weer een voucher ter waarde van €500,- of €1.000,- aanvragen, specifiek voor projecten waar bomen geplant worden. Denk aan locaties als schoolpleinen, zorgboerderijen, speeltuinen en sportparken. Aanmelden voor de vouchers kan vanaf 15 november.

De vouchers zijn aan te vragen door inwoners van de provincie Utrecht en vrijwilligersinitiatieven die hun dorp of wijk willen vergroenen. Dit voorjaar is de voucherregeling ‘Beleef en Bewonder!’ voor alweer de derde keer van start gegaan. Deze ronde was er extra aandacht voor projecten gericht op klimaatadaptatie. De ‘Bomeneditie’ van dit najaar sluit hier goed bij aan: bomen nemen CO2 en fijnstof op, gaan droogte tegen en geven verkoeling bij extreme hitte. Deze ‘Bomeneditie’ sluit daarnaast aan bij de ambitie van de provincie Utrecht om 600.000 extra bomen te planten in 2023. Deze ambitie ligt vastgelegd in het Bomen Actieplan.

Aanmelden

Via de website kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook het reglement en aanvraagformulier. De ervaring leert dat de vouchers snel weg zijn. Wij roepen geïnteresseerden dan ook op zich snel te melden!

Groen aan de Buurt

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website www.groenaandebuurt.nl.