Utrecht
Bloemen & Planten
woensdag03jun2020

Een beter leerklimaat met een BinnenBos

Samen met Utrecht Natuurlijk wil IVN Utrecht (klas)lokalen van scholen en BSO’s vergroenen door middel van een BinnenBos. Scholen en BSO's kunnen zich nu aanmelden om voor een gereduceerd tarief van €2.000 een BinnenBos te realiseren in een (klas)lokaal. Dankzij het SIDO fonds van Utrecht Natuurlijk is dit mogelijk voor vijf scholen en/of BSO's in de stad Utrecht.

Helaas hebben veel scholen een slecht binnenklimaat met als gevolg een negatief effect op de aandacht en leerprestaties van kinderen. Naast goed ventileren kan het vergroenen van het klaslokaal een positieve boost geven aan het binnenklimaat. Een BinnenBos is ook bij uitstek geschikt voor kinderopvanglocaties. Met veel kinderen in een ruimte staat ook daar de luchtkwaliteit onder druk. Een groene omgeving nodigt bovendien uit tot vrij spel en ontdekken.

Wat is een BinnenBos?

Met een BinnenBos zet je het lokaal vol met gifvrije, biologisch gekweekte kamerplanten. Het is ontwikkeld voor groep 5-6 van het basisonderwijs en de BSO. Er is een plantenwand met persoonlijke planten van kinderen en een echte junglehoek achterin het lokaal. De kinderen planten het bos zelf aan, verzorgen de planten en leren stekjes op te kweken. Zo maak je stek voor stek de school of BSO groener!

Kinderen doen samen met de leerkracht of pedagogisch medewerkers en de IVN BinnenBoswachter onderzoek naar het effect van de planten op de luchtkwaliteit en hun eigen aandacht. Daarnaast is er een toegankelijk lespakket met allerlei opdrachten om zelf nog meer te ontdekken over planten binnen én buiten.

Wat levert een BinnenBos op?

 • Betere luchtkwaliteit in het lokaal. Planten reduceren CO2 en VOS-gehaltes (vluchtige organische stoffen) en houden de luchtvochtigheid op peil;
 • Een beter leerklimaat. Onderzoek bewijst: kijken naar groen herstelt de aandacht. Ook absorberen planten geluid. Minder geluidshinder zorgt voor betere concentratie en orde in de groep;
 • Kinderen leren planten herkennen en verzorgen. Door het verzorgen van een eigen plant bouwen ze spelenderwijs een band op met de natuur;
 • Onderzoekend leren. Kinderen leren een onderzoekje op te zetten, uit te voeren en te presenteren;
 • Een leuker lokaal. Kinderen tonen meer waardering voor een leslokaal met planten;
 • Een klas vol enthousiaste BinnenBos-wachters!
 • Vergroening voor het hele gebouw. Door te stekken en kinderen hun kennis te laten delen, vergroen je vanuit een BinnenBos de hele school of de andere BSO lokalen.

Wat krijgt je met een BinnenBos?

Biologisch gekweekt plantenpakket met:

 • Een persoonlijke plant per kind;
 • Een groene muur die dient als plantenkapstok;
 • Een jungle-hoek met minimaal 3 grote planten (optioneel).

Ondersteuning en begeleiding van IVN en Utrecht Natuurlijk:

 • 3 gastlessen door de IVN BinnenBos-wachter: actief en onderzoekend;
 • Intake en evaluatie van het project;
 • Inzet meetapparatuur binnenklimaat;
 • Onderzoek naar het concentratievermogen van de leerlingen;
 • BinnenBos-wachter diploma voor iedere leerling;
 • Rapport over het leerklimaat in de klas;
 • Extra BinnenBos lesmateriaal met 6 lessen.

Meer weten?

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Vivian van Deel. Op onze website vind je nog meer informatie.