Groen aan de Buurt

Samen vergroenen is niet alleen leuk om te doen, het is ook goed voor onze gezondheid en versterkt natuur in en rondom steden en dorpen. Binnen het provinciale programma Groen aan de Buurt inspireren en faciliteren de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN Natuureducatie (IVN) bewoners en overheden bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven.

De buurtaanpak voor gemeenten: aan de slag met de buurt
Met de buurtaanpak Groen aan de Buurt nodigen we bewoners uit om met ideeën te komen voor het vergroenen van hun buurt. Vervolgens gaan bewoners zelf aan de slag. De procesbegeleider Groen aan de Buurt begeleidt in samenwerking met de gemeente deze bewonersinitiatieven in 7 stappen van aanleg tot en met beheerplan. Door de Groen aan de Buurt buurtaanpak wordt de buurt niet alleen groener, maar leren buren elkaar beter kennen door samen aan mooie projecten te werken. In het kader van het project is er procesondersteuning en financiering voor uitvoer beschikbaar.

Servicepunt voor bewoners en gemeenten

Via het Servicepunt Groen aan de Buurt begeleiden en ondersteunen we bewoners en gemeenten bij het omzetten van deze ideeën naar concrete activiteiten en projecten. U vindt hier informatie, praktische tools, voorbeelden en doorverwijzingen.  

Provinciaal kennisnetwerk & themabijeenkomsten

Het Groen aan de Buurt-team organiseert themabijeenkomsten voor medewerkers van gemeenten en waterschappen rondom groen & bewonersparticipatie.

Samenwerking

IVN Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) voeren het programma gezamenlijk uit. De provincie Utrecht is opdrachtgever en financier. 

Meer informatie en contact

Meer informatie over Groen aan de Buurt vind je op de website van Groen aan de Buurt.

De contactpersoon Groen aan de Buurt binnen IVN is Charlotte Robbe.