Gemeenten

We werken graag samen met gemeenten om de Provincie Utrecht samen met haar bewoners nóg verder te vergroenen. Met de Tuiny Forest Buurtaanpak moedig je als gemeente inwoners aan om samen met de buurt hun tegels te verruilen voor een inheems microbos op tuinformaat. Gemeenten in of rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kunnen partner worden in het project Heuvelrugtuinen, waarmee we inwoners en bedrijven stimuleren om een Heuvelrugtuin aan te leggen. 

Tuiny Forest: Haal de natuur je tuin in!

Een Tuiny Forest is een inheems microbos en geschikt voor 6m2 tuin. Er staan 10 verschillende soorten struiken en bomen in. Dit bosje is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Met de bijgeleverde handleiding en e-learning module kan iedereen met een tuin zelfstandig een Tuiny Forest aanplanten en verzorgen. Extra interessant voor gemeenten: deze kleine bosjes worden niet geplaatst in de publieke ruimte, maar juist in de tuinen van inwoners. Zo stimuleer je klimaatadaptatie zelfs tot aan achter het tuinhek.

Buurtaanpak

Met de Tuiny Forest buurtaanpak  kun je als gemeente heel gericht werk maken van groene, gezonde en klimaatbestendige wijken of woonkernen. In samenwerking met een IVN-projectleider selecteer je een geschikte buurt en vind je daar de juiste sleutelfiguren en ambassadeurs. IVN verzorgt een startbijeenkomst, een workshop over natuurlijk tuinieren en een feestelijke plantdag voor de buurt. Samen enthousiasmeren we op die manier zo veel mogelijk bewoners om hun tuin met een Tuiny Forest te vergroenen. Buren werken zo samen aan de vergroening van hun wijk, wat goed is voor de biodiversiteit en leefbaarheid, maar ook voor de sociale cohesie tussen buurgenoten onderling.

Interesse?

Heb je interesse in de Tuiny Forest Buurtaanpak? Neem dan contact op met Judith Algra.

______________________________________________________________________________

Heuvelrugtuinen: Een stukje Nationaal Park in de tuin

Het project Heuvelrugtuinen is een initiatief van Nationaal Park Utrecht Heuvelrug, Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN Natuureducatie. Een Heuvelrugtuin is een stukje Nationaal Park in de particuliere tuin. Een Heuvelrugtuin bestaat voor minstens 60% uit groen, er wordt gifvrij getuinierd, biedt beschutting voor vogels en insecten en je vindt er planten die passen in de omgeving van het Nationaal Park.

Bijdragen aan maatschappelijke opgaven
Gemeenten in of rond Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug kunnen partner worden in het project en daarmee een bijdrage leveren aan een groene en water robuuste Heuvelrug. Het project zet de openbare ruimte, particuliere tuinen en de wijkaanpak in als instrumenten. Het draagt daardoor niet alleen bij aan de bekendheid van het Nationaal Park en de betrokkenheid van de inwoners bij het Nationaal Park maar ook aan de verschillende andere maatschappelijk opgaven, zoals:

  • Klimaatadaptatie
  • Het vergroten van de biodiversiteit
  • Het tegengaan van verlies aan schoon drink- en grondwater
  • Sociale cohesie in de buurt en draagvlak voor lokale vrijwilligersgroepen

Samen aan de slag!
Het doel voor 2022 en 2023 is zorgen dat de Heuvelrugtuinen aanpak blijvend verder wordt gedragen door lokale groepen, deelnemende gemeenten en in wijken. Daarbij volgen we een aanpak die gericht is op wijken én lokale vrijwilligersgroepen. Voortbouwen en versterken van de aanwezige sociale cohesie is één van de beste garanties op duurzame borging, biedt kansen op het bereiken van meer inwoners én past voor de gemeenten logisch in de eigen werkzaamheden.

Doe je mee?
Wil je samenwerken met IVN of heb je vragen? Neem dan contact op met Elies Arps.