Bijeenkomst afdelingen en beroepskrachten

In het najaar van 2022 willen we een middag organiseren voor IVN-bestuursleden en beroepskrachten in de provincie Utrecht. We willen je hierover een aantal vragen stellen. Fijn als je even de tijd neemt om mee te denken!