Ja, wij hebben interesse in een voedselbosje op ons schoolplein!

Leuk dat je interesse hebt in een Voedselbosje. Vertel ons hieronder waarom  jouw schoolplein of locatie geschikt is voor een Voedselbosje in Zwolle.

Dit zijn de aanmeldcriteria:

  • Jullie school is een school voor primair onderwijs in de gemeente Zwolle.
  • Er is binnen de school veel draagvlak voor het IVN Voedselbosje: een standaardontwerp van 30 m2 met een selectie van diverse vaste, eetbare bomen en planten.
  • Er is voldoende ruimte voor het bosje op jullie plein of op een stukje openbaar terrein vlakbij de school (minimaal 30 m2).
  • De plek is zonnig en er staan geen grote bomen dichtbij.
  • Jullie gaan het bosje gebruiken voor natuur- en voedseleducatie en integreren het Voedselbosje in het lesprogramma.
  • De school adopteert het Voedselbosje en gebruikt en onderhoudt het bosje.

Maak foto's van jullie locatie

Maak enkele foto's van jullie locatie en stuur deze o.v.v. de naam van jullie school naar m.langeslag@ivn.nl. Denk aan een overzichtsfoto en verschillende hoeken van de locatie.

Aanmelden kan tot 31 december. In januari beoordelen gemeente Zwolle en IVN Overijssel alle aanvragen. Daarbij kijken we naar de praktische haalbaarheid op die locatie, de motivatie van de school, het draagvlak en de mate van verstening in de buurt. Indien meerdere aanmeldingen hierop even goed scoren dan zal een loting plaatsvinden.