Noord-Holland
Voor IVN leden
dinsdag19okt2021

Terugblik Dialoogdag 2021

De jaarlijkse Dialoogdag op 13 oktober is dit jaar bij de culturele broedplaats De Groene Afslag nabij het Goois Natuurreservaat. De dag staat bol van de workshops, inspirerende lezingen en ontmoetingen tussen de aanwezigen. De intrinsieke waarde van natuur staat vandaag centraal. Met een stralende zon en volop herfstkleuren zit de sfeer er goed in.

Welkom door Provincie Noord-Holland

De dag start met een welkom namens Esther Rommel (Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland). Alle 150 deelnemers zetten zich vrijwillig en beroepsmatig in voor terrein beherende en andere groene organisaties in de provincie Noord-Holland. Rommel benadrukt het belang van de vrijwilligers in de Noord-Holland natuur. Vanuit de provincie ondersteunen zij de vertellers, herstellers en tellers met opleidingen en materialen. Vrijwilligerswerk is niet alleen maar in de natuur werken, het is ook gezellig om samen te doen. Dat groen mensen met elkaar verbindt blijkt ook uit het voorbeeld van de Wereldtuin in West-Beemster. Daar werken vrouwen met diverse culturele achtergronden samen in de groentetuin, waar ze vervolgens samen koken met hun eigen verbouwde groente. Rommel bedankt iedereen van harte voor hun inzet en sluit af met een groot ‘applaus voor jezelf’.

welkom namens Esther Rommel (Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland)

Workshops: van heideherstel tot bosbaden

Peter Luijten (IVN Noord-Holland) nodigt iedereen uit om mee te doen aan de verschillende workshops die vandaag op het programma staan. Het aanbod is divers: de een steekt de handen uit de mouwen om de heide open te houden door het weghalen van ongewenste soorten, de ander gaat met een gids op pad om meer te horen en zien over bijzondere cultuurhistorische kenmerken in het landschap. Ook gaat een deel van de aanwezigen op zoek naar de planten en dieren die kenmerkend zijn voor het heidegebied of in het nabij gelegen Tiny Forest in Bussum. Daarnaast staat het thema natuur en gezondheid centraal in de workshops bosbaden, stilte educatie, gezond natuur wandelen en een kampvuurgesprek.

De Groene Afslag

Na de workshops heet ook Lucas Mol -oprichter van De Groene Afslag- iedereen welkom. De Groene Afslag ligt in het hart van het Goois Natuurreservaat. Hij streeft ernaar om in deze voormalige kazerne en asielzoekerscentrum een duurzame circulaire broedplaats te maken. Hij biedt een podium aan ondernemers die het beste voor hebben met moeder aarde. De creativiteit is zichtbaar op het hele terrein en in het gebouw.

Lezing Arita Baaijens

Ontdekkingsreizigster en schrijfster Arita Baaijens neemt ons vervolgens mee in haar avonturen die zij opdeed over de hele wereld. Arita groeide op op de Veluwe en heeft een achtergrond in biologie. Ze heeft een voorkeur voor extreme gebieden, van de woestijn tot Siberië. Tijdens ontmoetingen in allerlei landen leerde zij dat in veel culturen natuurgebieden heilige plekken zijn, waar natuurgeesten wonen. Op haar reizen te paard en op kamelen maakte ze cirkelvormige kaarten. Wanneer zij een sterke emotie ervoer noteerde ze wat ze zag aan natuurlijke kenmerken, zoals landschapselementen en het weer. Zo nam ze op den duur herinneringen waar vanuit het landschap. Ze heeft daarna in Nederland deze nieuwe manier van het in kaart brengen van de omgeving geïntroduceerd. Ook pleit zij ervoor dat het bij het maken van natuurbeleid zinvol is om vanuit het perspectief van de natuur te denken. Bijvoorbeeld door aan de beleidstafels een extra stoel neer te zetten voor het bos of de zee en hen dingen te vragen. Door je in te leven in het landschap en je hier onderdeel van te voelen geeft dit je een ander perspectief van hoe we met de natuur om kunnen gaan. Ook het gebruik van taal speelt hierbij een belangrijke rol.

Dialoogdag 2021: Lezing Arita Baaijens

Panelgesprek

Na deze inspirerende woorden nodigt dagvoorzitter Karin van As diverse mensen uit voor een panelgesprek. Lucas Mol (De Groene Afslag), Ernest Briët (Landschap Noord-Holland), Karin Kos (Goois Natuur Reservaat), Petra Schut (IVN Noord-Holland), Gerben Biermann (Provincie Noord-Holland) en Arita Baaijens delen met elkaar hoe de emotionele en intrinsieke waarde van de natuur meer een plek kunnen krijgen in de politiek. Mensen verbinden zich aan verhalen. Dit zie je langzaam meer terug in het maken van beleid, maar mag nog veel meer gebeuren. Mensen willen iets goeds doen voor de natuur als ze zich emotioneel verbonden zijn bij een landschap. Dit begint al bij het betrekken van kinderen door hen mee te nemen in de natuur en te laten ervaren dat wij daar onderdeel van zijn.

Na het panelgesprek sluiten de meesten af met een lekkere borrel, waarna iedereen met een flinke dosis inspiratie en natuurervaringen huiswaarts keert.