Betrekken bij Groen

Betrekken bij Groen is een gezamenlijk programma van de terrein beherende organisaties (TBO’s), bedoeld om de actieve betrokkenheid van mensen bij groen te vergroten. Wij voeren het programma uit, samen met Landschap-Noord-Holland. De Provincie Noord-Holland subsidieert het als onderdeel van haar aanpak Groen Kapitaal. 

Het programma bundelt de inzet van vrijwilligers binnen natuurorganisaties in Noord-Holland sinds 2014. Door de inzet van alle duizenden vrijwilligers is de natuur in Noord-Holland veel beter af. Voor de komende vier jaar hebben deze organisaties de doelen en ambities weer aangescherpt en beschreven in een nieuw Meerjarenbeleidsplan.