Beroepsorganisatie IVN Noord-Holland

Door de beroepsorganisatie worden verschillende projecten en campagnes georganiseerd. Dit doen we vanuit vier kernthemas: Kind & Natuur, Natuur in de buurt, Natuur & Recreatie en Natuur & Gezondheid. 

Petra Schut Petra Schut, Regiodirecteur IVN Noord-West
p.schut@ivn.nl
Marieke Dekker

Marieke Dekker, Junior Projectleider
m.dekker@ivn.nl & 06 20 71 09 11
Expertises: Kind en Natuur, Groene kinderopvang en scholen, Moestuinieren, Opleiding Moestuincoach, Voedselbosjes

 

Rhea Stuur, Office Manager IVN Regio Noord-West
r.stuur@ivn.nl & 06 10 13 99 90

Masja Gielstra Masja Gielstra, Projectleider
m.gielstra@ivn.nl & 06 57 67 92 02
Expertises: Vrijwilligersconsulent, communicatie & educatie Nationaal Park Duinen van Texel, de Groene academie, Betrekken bij Groen, cursussen, trainingen en maakdagen
Rutger de Graaf Rutger de Graaf, Projectleider
r.de.graaf@ivn.nl & 06 11 01 03 92
Expertises: Natuur als bron van gezondheid; Natuur in de zorg; Publieke gezondheid en groen
Bart Jalving projectleider IVN Noord-Holland

Bart Jalving, Projectleider en controller
b.jalving@ivn.nl & 06 16 52 72 51
Expertises: Natuur in de Buurt, participatie, betrokkenheid, verbinden en project financiën

Peter Luijten Peter Luijten, Projectleider
p.luijten@ivn.nl & 06 30 53 68 64
Expertises: Duurzame Dinsdag, Projectleider provinciale programma's Noord-Holland, Groene schoolpleinen, Tiny Forests, Jongeren
Gwen Pellinkhof Gwen Pellinkhof, Senior Projectleider / Coördinator Communicatie & Educatie Nationaal Park Zuid-Kennemerland
g.pellinkhof@ivn.nl & 06 33 67 79 71
Expertises: Natuur en Recreatie, Duurzaam Toerisme, beleefweken, marktonderzoek, marketing, communicatie & educatie Nationaal Park Zuid-Kennemerland en fondsenwerving
Louwra Postma Louwra Postma, Junior Projectleider
l.postma@ivn.nl & 06 57 95 27 76
Expertises: Kind en Natuur, Tiny Forest, NP Zuid-Kennemerland, Groen doet goed Utrecht, trainingen, bos- en natuurbeheer
Anne Mara Sillevis Smitt Anne Mara Sillevis Smitt, Projectleider
a.m.sillevissmitt@ivn.nl & 06 23 94 16 21
Expertises: Kind en Natuur, Natuur en Gezondheid, Tiny Forest, Voedselbosjes en vrijwilligers
Marc Veekamp Marc Veekamp, Senior Projectleider
m.veekamp@ivn.nl & 06 25 50 24 42
Expertises: Kind en natuur, kinderopvang en po, voedselbosjes en moestuinen, vergroening, dagvoorzitter
Annette de Vries

Annette de Vries, Senior Projectleider
a.de.vries@ivn.nl & 06 55 32 07 32
Expertises: projectleider provinciale programma’s Noord-Holland, Makelaar Jong Leren Eten Noord-Holland, samenwerking NME-sector, natuur en gezondheid.

Stéphanie Yagoubi Stéphanie Yagoubi, Office Manager IVN Regio Noord-West
s.yagoubi@ivn.nl &  06 46 41 38 57
Mathilde Lawalata rond Mathilde Lawalata, Projectleider Communicatie
m.lawalata@ivn.nl & 06 83 99 14 00
Expertises: Regionale communicatie, positionering, persvragen regio, fotografie

Sinds 1 januari 2021 is ANMEC, het Amsterdamse expertisecentrum voor leren over natuur en duurzaamheid,  samengevoegd met IVN Natuureducatie. 

ANMEC Annette Annette de Vries, Senior Projectleider
a.de.vries@ivn.nl & 06 55 32 07 32
Expertises: projectleider provinciale programma’s Noord-Holland, Makelaar Jong Leren Eten Noord-Holland, samenwerking NME-sector, natuur en gezondheid.
Betty rond

Betty Wijnhoven, Medewerker NatuurMEdiatheek & ICT
b.wijnhoven@ivn.nl & 020 62 25 404
Expertises: Expertises: alle werkzaamheden met betrekking tot de in- en uitleen, ondersteuning vormgeving NatuurMEdiatheek, innovatie nieuw lesmateriaal.

 

Rhea Stuur, Office Manager
r.stuur@ivn.nl & 06 10 13 99 90

ANMEC Diederik Diederik Frischknecht, Medewerker NatuurMEdiatheek
d.frischknecht@ivn.nl & 020 6225404
Expertises: alle werkzaamheden met betrekking tot de in- en uitleen, onderhoud en vormgeving NME-gids ANMEC, innovatie nieuw lesmateriaal.
ANMEC Elena Elena Francissen, Projectleider School
e.francissen@ivn.nl & 06 42 96 71 91
Expertises: natuur en duurzaamheidseducatie voor scholen in Amsterdam, Eco-Schools begeleider, afvaleducatie, educatie op groene schoolpleinen, kwaliteit NME-lessen.
ANMEC Inge Inge van Schooneveld, Junior Projectleider
i.van.schooneveld@ivn.nl & 06 49121680
Expertises: Communicatie voor ANMEC en de Natuurmediatheek, het Meerjarenbeleidsplan en uitbreiding van bereik en netwerk. Community management en PR.
ANMEC Jolanda Jolanda van der Heijden, Grafisch vormgever
j.van.der.heijden@ivn.nl & 06 53 79 02 08
Expertises: grafische opmaak publicaties, logo-ontwerp, huisstijlbewaking, administratieve en financiële ondersteuning organisatie, logistiek en procesbewaking.
ANMEC Lidy Lidy Zeinstra, Senior Projectleider Buurt
l.zeinstra@ivn.nl & 06 34 77 09 68
Expertises: projectleider Groen in de buurt, Buurtgroen020 en biodiversiteit
ANMEC Mela Mela Krijger, Junior Projectleider Kinderopvang en Thuis

m.krijger@ivn.nl & 06 44 32 57 44
Expertises:  peuters in natuur, leerecosysteem, natuur en duurzaamheidseducatie in de kinderopvang, kwaliteit NME-lessen, training en begeleiding, ontwikkelen educatief materiaal.

ANMEC Robin Robin, Projectleider Communicatie

r.van gelder@ivn.nl & 06 26 92 55 00
Expertises: Podcast, concept ontwikkeling, verhalen, interviews, audio, video, content creatie.