Noord-Holland
Beleid & Organisatie
Op
woensdag13okt202109:45

Dialoogdag voor groene vrijwilligers uit Noord-Holland 2021


Op woensdag 13 oktober is de jaarlijkse dialoogdag voor groene vrijwilligers in de provincie Noord-Holland.
Een moment om elkaar te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. En om met elkaar in gesprek te gaan over actuele thema's op het gebied van natuurbeleid.

We zijn te gast bij de sociale broedplaats De Groene Afslag in het prachtige Goois Natuurreservaat.

Titel van de dag is Draagkracht van de Natuur. In het programma met wandelingen en workshops komen drie sporen (thema's) samen:

De biodiversiteit staat onder druk, ook in Noord-Holland. Maar liefst 13.000 georganiseerde vrijwilligers zetten zich jaarlijks in om de soortenrijkdom te herstellen, soorten te tellen en bewustwording te creeren door mensen weer in contact met de natuur te brengen. In samenwerking met de terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, de provincie en lokale overheden. In het programma hebben we inspirerende herstel-, tel- en vertelactiviteiten opgenomen in en nabij het GNR.

Juist in tijden van corona zoeken we massaler dan ooit de natuur op. Dit heeft een positief effect op ons welzijn, zo bijkt uit steeds meer onderzoek. In het programma hebben we activiteiten opgenomen die onze zintuigen prikkelen en helpen om (nog) dieper te ontspannen en te verbinden met (onze) natuur.

De drukte in natuurgebieden zorgt echter ook voor druk op de natuur. Hoe kunnen we meer natuur-inclusief wonen, werken en recreëeren? Op locatie bij de Groene Afslag komt de nieuwe, nieuwe-inclusieve woonwijk Crailo. In het programma besteden we hier op diverse manieren aandacht aan. Ook kom je meer te weten over de cultuur-historische betekenis van het Gooise landschap.

Plenaire Programma

Bioloog en ontdekkingsreiziger Arita Baaijens gaat tijdens het plenaire gedeelte dieper in de betekenis van natuur en landschap. Taal bepaalt en beperkt ons perspectief op natuur en hoe we ons er toe verhouden in ons dagelijks leven. Taal bepaalt ook mede hoe we ons natuurbeleid vormgeven. Kunnen we ons nog verwonderen? En kunnen we natuur en landschap (een) stem geven?

We nodigen je uit om hierover in gesprek te gaan. Met elkaar en met de aanwezige natuurorganisaties, terreinbeheerders en de provincie Noord-Holland.

Je kunt je hier inschrijven en aanmelden voor de wandelingen en workshops. Wacht niet te lang, want we werken met een maximaal aantal deelnemers.

Het volledige programma zal in de buitenlucht plaatsvinden. De zitplaatsen voor het plenaire gedeelte zijn wel overdekt en beschut, met doorloop naar een binnenruimte. De groepsgrootte voor elke wandeling en workshop beperken we tot 15 personen,

We kijken ernaar uit om je te begroeten in het Goois Natuurreservaat!

Programma

9.45

Ontvangst met koffie en thee
10.15
  • Welkom door Karin Kos, directeur van het Goois Natuurreservaat
  • Opening door Gedeputeerde natuur Esther Rommel
  • Uitleg programma door Peter Luijten van IVN Noord-Holland
10.30 Excursies/wandelingen/workshops ronde 1
12.00 Vegetarische lunch
13.00 Excursies/wandelingen/workshops ronde 2
14.30 Pauze
14.45

Plenair programma met:

  • Welkom door Lucas Mol, initiatiefnemer van de Groene Afslag
  • Lezing door bioloog en ontdekkingsreiziger Arita Baaijens
  • Dialoog met de provincie en de samenwerkende Noord-Hollandse terreinbeherende organisaties
16.30

Afsluitende borrel

Excursies/wandelingen/workshops

Samenwerken aan biodiversiteitsherstel

 

1. Workshop nieuw, kleinschalig heidebeheer
Zelf aan de slag onder leiding van GNR natuurwerkgroep Bussumerheide en boswachters

Hoe kunnen we door kleinschalig heidebeheer een meer ‘rommeliger’ en daarmee soortenrijkere heide ingrepen

Ronde 1&2
2. Slim lokaal samenwerken aan herstel van biodiversiteit
Thema wandeling olv Regina Berends van de Altijdwerkplaats

Wandeling over het terrein van de Groene Afslag, een Greenspot voor Biodiversiteit. Regina vertelt hoe verschillende lokale partijen samenwerken aan biodiversiteitsherstel en laat zien waar dat toe geleid heeft.
Alleen in ronde 1
3. Tiny Forest: klein bos, groot avontuur
Excursie op de (leen)fiets over de Bussumerheide naar een Tiny Forest in Bussum olv IVN Noord-Holland.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor allerlei dieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
Alleen in ronde 2

4. Monitoring van de biodiversiteit
Wandeling olv IVN Gooi en omstreken en GNR medewerkers.

Over de kunst van het tellen van soorten. Er zijn meerdere vrijwilligersgroepen actief die graag vertellen wat en hoe ze inventariseren.

Ronde 1&2

 

Natuur en Gezondheid  

5. Stilte educatie
Olv Petra Speelman

In deze workshop staan we op verschillende manieren stil bij de uitwerking van stiltebeleving in de natuur; hoe b.v. natuurgeluiden de ervaring van stilte kunnen versterken en hoe we onze zintuigen kunnen gebruiken om innerlijke rust te ervaren. Interessant om tijdens excursies toe te passen?

Ronde 1&2

6. Shinrin-Yoku
olv Lishe Los en Mariska van der Leij

Shinrin-Yoku is overgewaaid uit Japan en betekent letterlijk ‘bosbaden’. Het Japanse woord shinrin betekent bos en het woord yoku staat voor het opnemen van de atmosfeer via je zintuigen. Tijdens deze workshop onderga je een intense natuurbeleving die je in dieper contact brengt met jouw unieke natuurlijke ritme, jouw 'ware natuur'. Je stress en zorgen worden verlicht, je ontspant en kan helderder nadenken. Het is een pure wellness, waarbij je ook meteen een boost voor je immuunsysteem meepakt.

Ronde 1&2
7. Verzamelen rond het vuur
olv Nature Quest

Wat kunnen we van de natuur leren over persoonlijk welzijn? Aan de hand van concrete vragen delen we tijdens deze kampvuursessie eigen-wijsheid. We gebruiken daarbij een oeroud instrument van natuurvolken over de hele wereld: de praatstok. Wees welkom, omdat rondom een kampvuur vaak 'als vanzelf' de beste gesprekken ontstaan.

Ronde 1&2
8. Gezond natuur wandelen

olv Ronald van Zon

Samen op stap over de Bussumerheide, waarbij ontspannen lichaamsbeweging voorop staat. Vrijwilligers vertellen onderweg ook iets over de natuur.   

Ronde 1&2

Natuur-inclusief leven

 
9. Natuurverbindingen

Lezing over de natuurverbindingen (ecoducten) in ’t Gooi en de daarmee gepaard gaande planologische inpassing.

Zo ligt naast De Groene Afslag de natuurverbinding Laarderhoogt over de A1 en de Rijksstraatweg-Naarderstraat die de noordelijke heidevelden met de zuidelijke heidevelden in ’t Gooi verbindt. Hoe zijn de verbindingen ingepast en wat zijn de resultaten op het gebied van migratie?

Alleen in ronde 1
10. Het landschap lezen
wandeling olv gidsen van IVN Gooi en omstreken

Deze excursie is gericht op de zichtbare tekenen in het landschap vanuit het verleden zoals de stuwwal en de smeltwaterdalen, een prehistorische akker,  een stuifduin uit de laatste ijstijd, grafheuvels en historische wegen.
Ronde 1 & 2
11. Wandeling naar het Laarderhoogt
olv gidsen van IVN Gooi en omstreken

De prachtige natuur in het Gooi is enorm versnipperd. Om natuurverbindingen te maken met als doel de genetische uitwisseling en de biodiversiteit te bevorderen van planten- en diersoorten , zijn 5 ecoducten aangelegd of in aanleg. Naar één van deze ecoducten, het Laarderhoogt de verbinding tussen de Westerhei en de Blaricummerhei, gaat deze excursie. 

 

Alleen in ronde 2

Aanmelden

Algemene informatie

woensdag 13 oktober 2021 - 09:45 tot 17:00
Locatie: 
De Groene Afslag
Amersfoortsestraatweg 117
1251AV Laren
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image