Noord-Holland
Landschap
Vanaf
woensdag31mrt202119:30

Cursus ‘Levendig Landschap van de MRA’

Wil jij landschapsambassadeur worden van één van de meest gevarieerde gebieden in Nederland?

Oftewel, wil je meer leren over de historie, waarden en uitdagingen van het landschap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA)? En tegelijkertijd ook je vaardigheden ontwikkelen om aansprekend over het landschap te kunnen vertellen tijdens educatie- en beleefactiviteiten? Dan is de cursus ‘Levendig Landschap van de MRA’ iets voor jou!

De MRA in een notendop

De MRA is een gebied van ruim 2.500 km2 dat zich uitstrekt over delen van de provincies Noord-Holland en Flevoland. Het gebied telt in totaal 32 gemeenten  en ongeveer 2,5 miljoen inwoners. De MRA heeft een bijzonder gevarieerd landschap; van woeste duinen tot vogelrijke weidegebieden, van dynamische steden tot authentieke lintdorpjes en van uitgestrekte bossen tot prachtige heidevelden. Bovendien kom je vrijwel overal water tegen!

De MRA en haar landschap

De afgelopen jaren zijn vanuit MRA Landschap de historie, huidige waarden en toekomstige opgaven van de MRA uitgebreid gedocumenteerd. Hierbij is met vele betrokken partijen gekeken naar de MRA als geheel en is de MRA opgedeeld in 8 landschapsgebieden. Door het verleden te kennen, kan je het heden begrijpen en de toekomst uitlijnen. Als landschapsambassadeur gebruik je deze kennis om mensen mee te nemen in het landschapsverhaal van de MRA!

Over de cursus

Voor wie is het?

De cursus ‘Levendig Landschap van de MRA’ is bedoeld voor vrijwilligers en professionals in de MRA die zich nu al lokaal inzetten voor beleving en educatie m.b.t. het landschap. Je kunt bijvoorbeeld denken aan natuurgidsen, boswachters, recreatieondernemers en toerismediensten. In deze cursus ontwikkel je jezelf van lokale kenner tot landschapsambassadeur van de gehele MRA.

Wat ga je doen?

Je leert om jouw lokale kennis te verbinden met de MRA als geheel. Je leert over de verschillende gebieden en hoe ze met elkaar samenhangen, in verleden, heden en toekomst. Je wordt getraind om nieuwe landschapsverhalen te ontdekken en te vertellen en anderen net zo enthousiast te maken als jij zelf bent.

Hoe is de cursus opgebouwd?

Deze cursus is deels digitaal. De kennis doe je vooral op via e-learning, waarbij je zelf kan bepalen wanneer je dat doet. Dit vullen we aan met persoonlijk contact tijdens twee digitale bijeenkomsten en we eindigen met twee fysieke ‘storytelling’ trainingen. Tijdens deze trainingen leer je je opgedane kennis, door middel van verhalen vertellen, op een aansprekende en interactieve wijze over te brengen aan een breed publiek.

Het voorlopige programma

De cursus ‘Levendig Landschap van de MRA’ is vormgegeven en wordt begeleid door IVN Natuureducatie. Je kunt alvast een kijkje nemen op het online cursus platform IVN Natuuracademie waar het digitale deel van de cursus op zal komen. Het voorlopige programma is als volgt:

Wanneer?

Wat?

31 maart
19.30u – 20.30u

Online startbijeenkomst. Over de opzet van de cursus en een korte introductie over storytelling. Ook is er ruimte voor vragen.

1 april t/m 26 april

Volgen van het 1e deel van de e-learning. Leer over de MRA in zijn geheel, haar rijke cultuurhistorie en ontdek de sporen  in jouw omgeving.

28 april
19.30u – 21.00u

Online intervisie bijeenkomst. Bespreken voortgang en opdrachten van het 1e deel van de e-learning. Ook is er ruimte voor vragen.

29 april t/m 24 mei

Volgen van het 2e deel van de e-learning. Ga de diepte in over het gebied waar jij actief bent en leer verbanden te leggen met andere gebieden.

27 mei, 3 juni of 10 juni*
15.00u – 17.00u

Deelname aan 1e  storytelling training. Leer over storytelling en ga aan de slag met het vormen van landschapsverhalen.

 

17 juni, 24 juni of 1 juli**
15.00u – 17.00u

Deelname aan 2e storytelling training. Presenteer jouw landschaps- verhalen en koppel dit aan educatie- en beleefactiviteiten.

* Wanneer de storytelling trainingen niet fysiek kunnen (i.v.m. corona) zullen ze digitaal worden gehouden.

** Na afloop van de 2e storytelling training zullen tevens de certificaten voor de cursus feestelijk worden uitgereikt.

Praktische informatie

  • Tijdsinvestering: De totale cursus vergt ongeveer 30 uur, verdeeld over 4 maanden.
  • Kosten: Deelname is kosteloos en wordt aangeboden door MRA Landschap.
  • Kennisniveau: Basiskennis en vaardigheden m.b.t. educatie / beleving van het landschap.
  • Erkenning: Als je alles afrond, krijg je een officieel certificaat ‘Landschapsambassadeur van de MRA’.

Meld je uiterlijk vrijdag 19 maart  met een korte motivatie (licht hierbij ook je kennisniveau toe).  Er zijn beperkte plekken. Je hoort uiterlijk  dinsdag 23 maart of je mee kunt doen.

Update 3 maart 2021: Er kan op dit moment alleen nog aangemeld worden door deelnemers uit het MRA gebied Flevoland en MRA gebied Gooi en Vechtstreek.

Aanmelden

Algemene informatie

woensdag 31 maart 2021 - 19:30 tot donderdag 1 juli 2021 - 17:00
Contactpersoon: