Noord-Brabant
Jongeren
donderdag09dec2021

School Hooghuis TBL wint 5.000 euro om schoolplein te vergroenen

Samen met scholen zet de provincie Noord-Brabant in om meer schoolpleinen te vergoenen. Al 275 scholen hebben, onder andere via subsidie van de provincie, groene schoolpleinen gerealiseerd. Vijf van de 275 zijn middelbare scholen. Om meer pleinen op middelbare scholen te vergoenen heeft de provincie via het IVN Jongeren Advies Bureau (JAB) aan drie scholen advies gevraagd hoe zij dat het beste kunnen doen. De drie scholen hebben ideeën ingestuurd die door eeen jury werden beoordeeld. Hooghuis TBL had het beste advies en heeft daarmee € 5.000 gewonnen om hun schoolplein te vergoenen. De andere deelnemers kregen een aanmoedigingsprijs van € 650,-

Veel schoolpleinen bestaan voor het grootste gedeelte uit een stenige vlakte. IVN en de Provincie Noord-Brabant vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren meer groen hebben op hun schoolplein. Kinderen leren namelijk veel van een groene omgeving. Water verdwijnt niet rechtstreeks in het riool, maar gaat naar de planten. Bomen bieden schaduw in de zomer, waardoor het ook tijdens warm weer heerlijk spelen/verblijven is op het schoolplein. Met het verbouwen van groenten in de moestuin of fruit in de boomgaard leren de kinderen hoe hun eten groeit. Daarnaast merken de leerkrachten dat er op een groen schoolplein minder pestgedrag is en dat de concentratie na een pauze op een groen schoolplein beter is.

Gedeputeerde Hagar Roijackers hierover: “Via scholen wordt veel kennis overgedragen aan jongeren. Ik vind het dan ook een mooi initiatief dat die kennisoverdracht ook buiten plaatsvindt. Op een natuurlijke wijze door te ontspannen in het groen. Maar ook te leren omgaan met groen en natuur. Het helpt jongeren om zich bewust te worden van alles wat groeit en bloeit. Alleen al daarom juich ik dit soort initiatieven toe. De jury was erg onder de indruk van alle vier de ideeën. Het idee van 't Hooghuis stak er net iets bovenuit. Ik kijk erg uit naar de daadwerkelijke realiseren van hun project”

De Provincie heeft al aan 275 scholen in Brabant subsidie verleend om schoolpleinen te vergroenen. De meeste van deze schoolpleinen zijn op basisscholen. Slechts vijf middelbare scholen in Brabant hebben hun schoolplein vergroend.  Dat was de reden voor de provincie om aan drie middelbare scholen via het IVN Jongeren Adviesbureau advies te vragen. In groepjes van vier leerlingen zijn vier klassen van het Eckhartcollege uit Eindhoven, twee klassen van ’t Hooghuis uit Oss en één klas van de Nieuwste School uit Tilburg aan de slag gegaan met het ontwerpen van een groen schoolplein.  

De vier groepjes met het beste ontwerp werden in een (digitaal) eindevent op 9 december beoordeeld door een jury onder leiding van gedeputeerde Hagar Roijackers. Het advies van team Greenworks van Hooghuis werd door de jury als beste beoordeeld. Zij krijgen een prijs van € 5.000,- om te besteden aan het daadwerkelijk uitvoeren van hun ontwerp voor een groen schoolplein.

 

Hooghuis Greenworks