Inventarisatie natuurgidsen Grenspark Kalmthoutse Heide

Beste natuurgids in Grenspark Kalmthoutse Heide, 
 

In het Grenspark zijn meerdere organisaties met natuurgidsen actief. Ook zijn gidsen soms bij meerdere organisaties aangesloten. Om publiek en gidsen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen willen we de specialisaties, de wensen en de restricties van alle gidsen graag inventariseren. Op deze manier wordt er beter inzichtelijk welke gids voor welke excursie het beste ingezet kan worden.

We willen u daarom vragen dit webformulier voor 1 december in te vullen.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet, 

namens Visit Kalmthout, De Vroente, Grenspark Kalmthoutse Heide, Nareka en IVN Brabant

 

Wat is/zijn uw specialisme(n)? 

kruis aan indien van toepassing.

Doelgroepen

Talenkennis

Gebied

Restricties

Vragen?