Evaluatie training 'Krachtig Coördineren'

Dank voor jouw deelname aan de training 'Krachtig Coördineren'! Wij zijn benieuwd naar jouw mening over deze training.

In onderstaand formulier kun je verschillende onderdelen waarderen met een cijfer van 1-10. Kies 'n.v.t.' als je geen oordeel over een onderdeel kan geven. Een korte toelichting in het opmerkingenveld wordt zeer op prijs gesteld.

Alvast veel dank!

Algemeen

Leerdoelen van de training

In hoeverre heb je onderstaande leerdoelen van de training bereikt? (op een schaal van 1-10, 1 = helemaal niet bereikt, 10 = helemaal bereikt)

Tot slot