Evaluatie digitale training 'vrijwillige werkgroepcoördinatoren in Brabant maart 2022

Dank voor jouw deelname aan de digitale training 'vrijwillige werkgroepcoördinatoren in Brabant'! Wij zijn benieuwd wat je vond van deze training.

In onderstaand formulier kun je verschillende onderdelen waarderen met een cijfer van 1-10. Kies 'n.v.t.' als je niet aanwezig was bij desbetreffende sessie of geen oordeel over een onderdeel kan geven. Een korte toelichting in het opmerkingenveld wordt zeer op prijs gesteld.

Alvast veel dank!

Willem-Jan de Gast
Daniek Bosch

Algemeen

Leerdoelen van de training

In hoeverre heb je onderstaande leerdoelen van de training bereikt? (op een schaal van 1-10, 1 = helemaal niet bereikt, 10 = helemaal bereikt)

Eerste bijeenkomst (jij en de werkgroep)

Welk cijfer geef je ...

Tweede bijeenkomst (werven van nieuwe vrijwilligers)

Welk cijfer geef je ...

Derde bijeenkomst (inwerken en binden van vrijwilligers)

Welk cijfer geef je ...

Eindbeoordeling