Noord-Brabant
IVN
Vanaf
zaterdag05nov202209:45

Werkbijeenkomst Samen Meer Bereiken

Zoals tijdens de online sessie op 6 juli is afgesproken komen we in november weer bij elkaar om de mogelijkheden van samenwerken verder te concretiseren. 

Wanneer?
- Limburg: zaterdag 5 november, 10–13 uur, Maaslandcentrum (MLC), Burg. Maenenstraat 45, 6181 EA Elsloo, 
- Brabant: zaterdag 19 november, 10-13 uur, Locatie: IVN Veldhoven Eindhoven Vessem, Ariespad 5, 
   5503 EB Veldhoven, 

Doel: 
Concrete stappen zetten om beter samen te werken en elkaar te versterken gericht op meer natuur in het basisonderwijs.

Doelgroep
• Alle vrijwilligers uit Brabant en Limburg die echt actief bezig zijn met natuureducatie bij basisscholen in hun gemeente.
• Coördinatoren van de schoolgidsenwerkgroepen en natuurouder cursussen.

Programma
9.45     inloop met koffie en thee
10.00    Welkom door dagvoorzitter Marion de Cocq (IVN Zuid)
10.10    Inleiding Natuurrijke Schooldag door Marieke Wingens (IVN Zuid)
10.30    3 Maaksessies ronde 1, je kiest voor een van de volgende  onderwerpen:
•    Schoolgidsenopleiding organiseren en optimaliseren
•    Werving vrijwilligers
•    Aanbod voor scholen, wat is er allemaal en hoe maken we dat beter
     beschikbaar? Lesmaterialen/vergroening van de schoolomgeving.
11.30    Pauze
11.45    3 Maaksessies ronde 2, je kiest een van de volgende onderwerpen
•    Natuuroudercursus, organiseren en optimaliseren
•    Werving scholen 
•    Opleidingsbehoefte vrijwilligers Kind & Natuur
12.45    Samenvatting resultaten, vervolg en afsluiting, door Marion de Cocq.

Kun je niet aanwezig zijn bij de training maar wil je wel op de hoogte gehouden worden? Geef dit dan aan in het aanmeldformulier.

                                              Aanmelden 

Algemene informatie

zaterdag 5 november 2022 - 10:00
Limburg: 5 november Brabant: 19 november
Contactpersoon: