Regio's

De Limburgse afdelingen werken samen in de volgende 5 regio's:


De regio's worden in het districtsbestuur vertegenwoordigd door de volgende regiovertegenwoordigers:

Om te zorgen dat de landelijke Vereniging IVN gevoed wordt uit het hele land is de Landelijke Raad ingesteld. Ook hierin zetelt een vertegenwoordiger uit elke regio. Dit zijn voor een deel dezelfde personen.
De raad bepaalt mede het beleid van de vereniging.