Communicatie

In een vrijwilligersorganisatie, waar het op overtuiging en motivatie aankomt, vormt communicatie een belangrijk middel om resultaten te verkrijgen. Om die reden is communicatie een van de speerpunten van IVN-Limburg.

De werkgroep communicatie heeft de volgende opdrachten en taken:

  • advies aan het districtsbestuur in zake communicatie;
  • beleidsvoorbereiding / onderzoek / fungeren als klankbordgroep;
  • voorstellen doen ter verbetering van interne en externe communicatie van het district;
  • verzorgen van diverse communicatieuitingen zoals artikelen in Natuurgids, de nieuwsbrief Contactroep en advertenties;
  • ondersteuning van lokale afdelingen en regio's op het vlak van communicatie en websites met advies, scholing en middelen.

Producten van de werkgroep Communicatie

De werkgroep bestaat uit leden afkomstig uit verschillende regio's, een adviseur van IVN Limburg en een afgevaardigde van het districtsbestuur. Dit zijn: 

Contact: wgcom.ivnlimburg@gmail.com.