Aanmelding start biodiversiteit ambassadeurschap

Wordt biodiversiteitambassadeur van je organisatie/afdeling en kom naar de feestelijke start 

op 22 november a.s.
van 19.00 - 21.30 uur
in Natuurmuseum Brabant 
Spoorlaan 434C
Tilburg