Groningen
IVN
maandag29nov2021

Terra en IVN Noord werken samen aan groene educatie in het Noorden

Op 29 november 2021 hebben IVN Noord Nederland en Terra een samenwerkingsovereenkomst getekend. De ondertekening vond plaats in de Veldhoeve in Orvelte, een prachtige groepsaccommodatie én veldstudiecentrum van IVN Natuureducatie. De directeur van Terra en IVN hebben hun handtekening gezet onder de overeenkomst. Hiermee hebben de partijen  vastgelegd om de al bestaande samenwerking uit te breiden en beloven ze elkaar dat ze zich maximaal inzetten om de afgesproken doelen te realiseren.  

Duurzame samenleving door educatie 

De organisaties IVN Noord en Terra hebben veel overeenkomsten. Beide dragen ze bij aan een duurzame samenleving door jongeren en volwassenen kennis over de natuur bij te brengen. Dit doen ze onder andere door het aanbieden van educatie. IVN en Terra hadden elkaar daar al in gevonden. Nu willen beide partijen de samenwerking verdiepen door te kijken op welke gebieden ze elkaar nog meer kunnen versterken.  

“We hebben samen veel ideeën”, geeft Erna Daling, regiodirecteur van Terra, aan. “Zo wordt er een groene challenge voor vmbo leerlingen van Terra opgezet en gaan we onze regionale contacten met elkaar verbinden.” 

Bijzondere locaties 

Beide partijen voeren hun activiteiten op bijzondere locaties uit. Zo heeft Terra bijvoorbeeld een inspirerende lesomgeving op het SuikerTerrein in de stad Groningen. Een uitgestrekt gebied met veel mogelijkheden om te experimenteren met groene projecten, duurzaamheidsprojecten, enzovoort. IVN Noord heeft een hele bijzondere locatie in Orvelte: De Veldhoeve. Hier kunnen studenten en docenten veldwerkvakken als biologie, geschiedenis en aardrijkskunde tot leven brengen. Ook kunnen docenten hier ontdekken waarom je veldwerk goed kan toepassen in het onderwijs en welke werkvormen je daarvoor kunt gebruiken. 

“Mooi is dat overheden vraagstukken bij ons als IVN neerleggen rondom bijvoorbeeld klimaatadaptatie en biodiversiteit, hier kunnen we dan samen met de VO- en MBO-leerlingen mee aan de slag gaan. Door deze samenwerking kunnen we dit structureler in het onderwijs inbedden,” aldus Mark Tuit, directeur IVN Noord. 

Samen werken aan een betere en groenere wereld 

Hoewel de partijen al met elkaar samenwerken, heeft het door het ondertekenen van de overeenkomst een formele status gekregen. Daling: “De doelen zijn helder. We zullen dit regelmatig met elkaar evalueren en daar waar nodig bijsturen. Samen werken we aan een betere en groenere wereld”.