Workshop: Hoe vertel je als agrariër het juiste verhaal?

Vroeger wist iedereen in het dorp wat de boer deed. Boerenbedrijven waren vaak kleinschalig en boer en consument spraken elkaar op de markt. Tegenwoordig staat de consument een stuk verder weg van de boer. Er is een flink gat ontstaan tussen wat boeren daadwerkelijk doen en wat de consument ervan af weet. Om de kloof tussen boeren en de consument te verkleinen is communicatie essentieel. Er is een groep agrariërs die in hun bedrijfsvoering sterk rekening houden met de natuur en zo bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit en het landschap. Met deze workshop willen we je helpen om jouw verhaal als agrariër goed uit te dragen, zodat de consument een beter begrip heeft van natuurinclusief boeren en jouw boerenbedrijf.

Boer trekker

Na de workshop:

  • Heb je de basis gelegd voor jouw eigen agrariër-natuurverhaal die je kunt uitdragen aan de buitenwereld.
  • Heb je ideeën opgedaan hoe jouw bedrijfsverhaal kunt inzetten richting de consument en anderen.
  • Ben je enthousiast én heb je een concreet idee hoe je het geleerde kunt inzetten in jouw eigen bedrijf.  

Praktische informatie

  • Datum: Vrijdag 18 november (regio Rivierenland) of donderdag 24 november (regio Achterhoek).*
  • Tijd: 13:00 – 16:00 (excl. lunch)
  • Locatie: Bij nader te bepalen boerenbedrijf.
  • Deelnamekosten: geen

*Let op: je kiest dus één van de twee data in de voor jou meest relevante regio. 

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers per workshopdatum. Naast de tijdsinvestering tijdens de workshop zelf, stimuleren we je om daarna actief aan de slag te gaan met de meegegeven handvatten. Er volgt in februari een online moment om terug te blikken, resultaten te delen en eventueel verder te ondersteunen. 

Aanmelden?

Heb je interesse om deel te nemen aan deze workshop? 

Meld je dan aan!

Marktkraam